Kallelse till ordinarie föreningsstämma vid Lövsjöns samfällighetsförening

Utvalda

Stämman hålles lördag 24 september 2022 kl. 15.00 i vindskyddet vid sjön.

Med anledning av att vara fortsatt försiktig kopplat till Corona, stanna hemma vid sjukdom och låt en anhörig eller granne företräda dig vid stämman. Plats kan komma att justeras om nya rekommendationer uppdateras.

Årets arbetsplikt startar samma dag kl. 09.00 med samling för avprickning
vid brevlådorna. Medlem som deltar vid arbetsplikten får 300 kronor i rabatt vid nästa debitering av föreningsavgift. Medlem som ej kan deltaga kan anmäla detta till styrelsen senast 10 dagar före för att erhålla arbetsuppgift om sådan finns efter dagen för arbetsplikt.

Efter att all städning är klar kommer korv och fika finnas vid vindskyddet.

Dagordning vid stämman

1. Stämmans öppnande

2. Dagordning samt avprickning närvaro

3. Stämmans behöriga utlysande

4. Val av funktionärer för stämman

    Ordförande

    Sekreterare

    Två justerare tillika rösträknare

5. Styrelsens förvaltningsberättelse

6. Revisorernas berättelse

7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

8. Framställningar från styrelsen samt rapporter

9. Motioner från medlemmar

10. Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd

11. Val av styrelse

12. Val av revisorer

13. Val av valberedning

14. Övriga frågor

15. Avslutning

Styrelsen för Lövsjöns samfällighetsförening hälsar er välkomna:

 • Ordförande Maria Bergström
 • Sekreterare Trine Helgesen
 • Kassör Magnus Lundin
 • Ledamot Peter Hellman
 • Ledamot Marita Westerlund
 • Suppleant Kevin Baftechi
 • Suppleant Anders Tiittanen

Kallelse till ordinarie föreningsstämma vid Lövsjöns samfällighetsförening

Stämman hålles lördag 18 september 2021 kl. 15.00 vid fotbollsplanen.

Med anledning av fortsatt Covid-pandemi gäller följande:

 • Kom till stämman endast om du är fullt frisk. Om du inte kan närvara ge en granne fullmakt att företräda dig vid en eventuell röstning
 • Håll avstånd till varandra
 • Ta med egen stol
 • Ta med eget paraply vid risk för regn


Årets arbetsplikt startar 18 september kl. 09.00 med samling för avprickning

vid brevlådorna. Medlem som deltar vid arbetsplikten får 500 kronor i rabatt vid nästa debitering av föreningsavgift. Medlem som ej kan deltaga kan anmäla detta till styrelsen senast 10 dagar före för att erhålla arbetsuppgift om sådan finns efter dagen för arbetsplikt.

Det traditionella fikat efter städningen uteblir i år igen.

Dagordning vid stämman

1. Stämmans öppnande

2. Dagordning samt avprickning närvaro

3. Stämmans behöriga utlysande

4. Val av funktionärer för stämman

    Ordförande

    Sekreterare

    Två justerare tillika rösträknare

5. Styrelsens förvaltningsberättelse

6. Revisorernas berättelse

7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

8. Framställningar från styrelsen samt rapporter

9. Motioner från medlemmar

10. Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd

11. Val av styrelse

12. Val av revisorer

13. Val av valberedning

14. Övriga frågor

15. Avslutning

Styrelsen för Lövsjöns samfällighetsförening hälsar er välkomna:

 • Ordförande Maria Bergström
 • Sekreterare Trine Helgesen
 • Kassör Magnus Lundin
 • Ledamot Kenneth Hartikainen
 • Ledamot Marita Westerlund
 • Suppleant Kevin Baftechi
 • Suppleant Peter Hellman

Tack för en bra insats i städ och möte!

Nu är sommaren till ända och hösten är här. Som vanligt har vi avslutat med årsstämma och städning i Lövsjön. Det är ett ovanligt år med en pågående pandemi men trots detta fungerade både mötet och städningen bra. Vi hade möte på fotbollsplanen vilket fungerade mycket bra (tack för ett bra väder) och vi hade en bra uppslutning för städningen.

På sidan för Föreningsmedlemmar går det att hitta underlag och protokoll. Kontakta Styrelsen om du inte har kvar lösenordet.

Styrelsen vill åter igen tacka alla medlemmar för ett fint engagemang! Utan det så har vi ingen fungerande förening. Vi önskar er alla en fin höst, en trevlig vinter, en god jul och ett gott nytt år!

Nästa styrelsemöte brukar gå av stapeln runt mars/april. Det går som vanligt att kontakta Styrelsen vid frågor eller förslag på förändringar.

/Styrelsen

Skogens rikedom!

Kallelse till ordinarie föreningsstämma vid Lövsjöns samfällighetsförening

Stämman hålles lördag 19 september 2020 kl. 15.00 vid fotbollsplanen.

OBS! Notera ändrad plats för stämman som i år hålles på fotbollsplanen.

Med anledning av Coronapandemin gäller i år följande;

 • Kom till stämman endast om du är fullt frisk. Om du inte kan närvara ge en granne fullmakt att företräda dig vid en eventuell röstning. Dock kommer frågor som skulle innebära röstning att undvikas och ev. viktiga beslut kommer att skjutas på tills efter pandemin.
 • Håll avstånd till varandra.
 • Ta med egen stol.
 • Ta med eget paraply vid risk för regn.

Årets arbetsplikt startar 19 september kl. 09.00 med samling för avprickning vid brevlådorna. Medlem som deltar vid arbetsplikten får 500 kronor i rabatt vid nästa debitering av föreningsavgift. Medlem som ej kan deltaga kan anmäla detta till styrelsen senast 10 dagar före för att erhålla arbetsuppgift om sådan finns efter dagen för arbetsplikt.

OBS! Det är frivilligt i år för medlemmar över 70 år att vara med på städningen men ändå kunna erhålla en rabatt. Om du är över 70 och inte har någon annan som kan vara med i ditt ställe, meddela styrelsen. Det traditionella fikat efter städningen uteblir i år helt.

Dagordning vid stämman

1. Stämmans öppnande

2. Dagordning samt avprickning närvaro

3. Stämmans behöriga utlysande

4. Val av funktionärer för stämman

    Ordförande

    Sekreterare

    Två justerare tillika rösträknare

5. Styrelsens förvaltningsberättelse

6. Revisorernas berättelse

7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

8. Framställningar från styrelsen samt rapporter

9. Motioner från medlemmar

10. Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd

11. Val av styrelse

12. Val av revisorer

13. Val av valberedning

14. Övriga frågor

15. Avslutning

Styrelsen för Lövsjöns samfällighetsförening hälsar er välkomna:

 • Ordförande Maria Bergström
 • Sekreterare Marita Westerlund
 • Kassör Kenneth Hartikainen
 • Ledamot Magnus Lundin
 • Ledamot Sven-Åke Andersson
 • Suppleant Trine Helgesen
 • Suppleant Peter Hellman

Föreningsstämma och städdag 2020

Årets föreningsstämma är bokat till 19 september 2020 kl. 15.00. Kallelse kommer senast två veckor per brev. Viktigt att skriva till styrelsen om adressuppgifter ska uppdateras i medlemsregistret eftersom kallelsen kommer till medlemmarnas angivna bostadsadress.

Inför mötet kan en motion skickas. Hitta mall på medlemssidan samt skicka den till styrelsen (via e-post alternativt ge eller skicka till någon styrelseledamot) senast 14 augusti. 15 augusti hålles ett förberedande styrelsemöte och då tas motionerna upp i Styrelsen inför stämman.

Städdagen hålles samma dag med start kl 09.00 och med samling vid brevlådorna.

OBSERVERA rådande pandemisituation kommer vi hålla mötet på fotbollsplanen. Notera plats i kallelsen som kommer i posten.

Det är viktigt att inte komma sjuk eller min mindre förkylningssymtom till mötet eller till städningen.

Vid frågor kontakta Styrelsen.

Årets föreningsstämma och städdag!

Årets föreningsstämma för 2019 är bokat till 14 september 2019. Kallelse kommer till allas brevlådor i vanlig ordning, senast 2 veckor före.

Vill du ha med en motion till Årsmötet? Skicka då den senast till det förberedande mötet 17 augusti.

Kom ihåg att detta gäller alltså även för årets städdag. Vanligtvis börjar den kl 09.00 till runt 12.30 och årsstämman börjar kl 15.00 till runt 16.

Trevlig sommar!

Årets föreningsstämma samt städdag!

Årets städdag samt årsstämma är planerad till lördag 15 september 2018

 • Städning börjar kl 09.00 med samling vid postlådorna.
 • Föreningsstämman börjar kl 15.00 i vindskyddet vid sjön.

En formell kallelse skickas ut till samtliga medlemmar via post senast 14 dagar före stämman (enligt gällande föreningsstadgar).

Välkommen!

Motion

Du som medlem är välkommen att lämna motion till stämman, denna behöver vara styrelsen tillhanda före 8 augusti då förberedande styrelsemöte är bokat. Hitta mall under sidan För föreningsmedlemmar