Årets föreningsstämma och motioner

Årets föreningsstämma för 2019 är prel. bokat till 14 september 2019. Preliminärt eftersom det formella beslutet tas vid styrgruppsmötet 17 augusti 2019. Det kan komma upp något som gör att vi skulle kunna behöva ändra datum. Kallelse kommer till allas brevlådor i vanlig ordning, senast 2 veckor före.

Vill du ha med en motion till Årsmötet? Skicka då den senast till det förberedande mötet 17 augusti.

Kom ihåg att detta gäller alltså även för årets städdag. Vanligtvis börjar den kl 09.00 till runt 12.30 och årstämman börjar kl 15.00 till runt 16.

Trevlig sommar!

Årets föreningsstämma samt städdag!

Årets städdag samt årsstämma är planerad till lördag 15 september 2018

  • Städning börjar kl 09.00 med samling vid postlådorna.
  • Föreningsstämman börjar kl 15.00 i vindskyddet vid sjön.

En formell kallelse skickas ut till samtliga medlemmar via post senast 14 dagar före stämman (enligt gällande föreningsstadgar).

Välkommen!

Motion

Du som medlem är välkommen att lämna motion till stämman, denna behöver vara styrelsen tillhanda före 8 augusti då förberedande styrelsemöte är bokat. Hitta mall under sidan För föreningsmedlemmar