Tack för en bra städdag och årsstämma!

Årets städning och föreningsstämma är nu avklarad och vi se tillbaka på ett fortsatt stabilt år för föreningen. Förutom att åtgärder på vägen skall fortsätta under våren så är det inga dramatiska saker som händer. Styrelsen har förändrats, en person har avslutat sitt uppdrag, en person går från suppleant till ledamot, och vi har fått två nya suppleanter och en ny revisor.

Logga in på sidan för föreningsmedlemmar för att ta del av stämmans protokoll m.m.

//Styrelsen

 

 

Årets föreningsstämma samt städdag!

Årets städdag samt årsstämma är planerad till lördag 15 september 2018

 • Städning börjar kl 09.00 med samling vid postlådorna.
 • Föreningsstämman börjar kl 15.00 i vindskyddet vid sjön.

En formell kallelse skickas ut till samtliga medlemmar via post senast 14 dagar före stämman (enligt gällande föreningsstadgar).

Välkommen!

Motion

Du som medlem är välkommen att lämna motion till stämman, denna behöver vara styrelsen tillhanda före 8 augusti då förberedande styrelsemöte är bokat. Hitta mall under sidan För föreningsmedlemmar

Nya dataskyddsförordningen (GDPR)

Den 25 maj 2018 träder en ny dataskyddslag (även kallad dataskyddsförordning) i kraft som gäller för alla medlemsländer inom EU. Förordningen innebär att det har blivit tydligare att enskilda individer/personer äger sina egna personuppgifter och ingen annan. Företag och andra aktörer (även föreningar) kan därför inte fritt använda och behandla andra personers personuppgifter utan att eventuellt bryta denna förordning. Den reglerar att rätten över personuppgifterna alltid ligger hos individen som äger den, men denna individ kan ge andra rätten att behandla personuppgifterna. Dock behöver företag och föreningar kunna fortsätta bedriva sina verksamheter och därför finns det fortfarande laglig rätt att där det är nödvändigt för att kunna bedriva verksamheten (samt spara viss information enligt lag) hantera och behandla personuppgifter. Läs mer om GDPR-förordningen

Vad är en personuppgift?

Alla uppgifter som direkt eller indirekt kan identifiera eller kopplas till en person är personuppgifter, tex namn, foto, adress m.m. En person vars information föreningen samlar in kallas en registreradLäs mer om vad personuppgifter är

Hur påverkar detta Lövsjöns samfällighetsförening?

I Lövsjöns samfällighetsförening behövs ett medlemsregister, detta är nödvändigt för att föreningen ska kunna existera. Personuppgifter finns med där utan att det krävs ett samtycke. Det vi slutar att göra är att tillgängliggöra denna lista till alla medlemmar via hemsidan eftersom detta är inte nödvändigt för att bedriva föreningen. Däremot behöver listan finns med på föreningens årsstämma som bilaga till beslut om debiteringslängd och där finns den tillgänglig i skriftlig form till alla medlemmar, som just bilaga till stämmans agenda om debiteringslängd.

Alla medlemmars ansvar

Det är viktigt att alla medlemmar, inklusive medlemmar styrelsen, aldrig sprider medlemslistan eller annan information på ett sätt som riskerar att enskilda individers personuppgifter kränks. Det är viktigt att aldrig lämna ut enskilda personuppgifter till någon annan som önskar att få den av något syfte som inte är nödvändigt för föreningens verksamhet. T ex. en säljare av fiber eller liknande som ber om uppgifter.

Alla är vi medlemmar i föreningen Lövsjöns samfällighet vilket betyder att Föreningen, d.v.s föreningens medlemmar är ”Personuppgiftsansvarig”. Det vill säga att vi har alla precis lika mycket ansvar att följa, hantera och svara på GDPR-förordningen. Till skillnad mot ett vanligt företag är det den/de som äger företaget som är ytterst ansvariga att följa uppgiften för Personuppgiftsansvarig.

Läs mer om Personuppgiftsansvarig

Vad gör styrelsen

Styrelsen kommer att vara mer restriktiva med att i ex. styrelseprotokoll ta med personnamn eller liknande. Du som medlem ska känna dig trygg med att vi i styrelsen behandlar medlemmars eller andras personuppgifter på ett respektfullt och på ett säkert sätt. Vi kommer även fortsätta se till att listor, protokoll eller annat underlag förvaras på ett säkert sätt. För att undvika så kallade incidenter (där personuppgifter sprids oavsiktligt) så kommer vi rensa tidigare digitala eller utskrivna kopior av listor och endast behålla de som är nödvändiga inom vad som är nödvändigt enligt lag. De personer som förekommer med namn på hemsidan eller på annan plats (styrelsens medlemmar samt övriga ansvariga medlemmar) kommer att få delge ett samtycke för den specifika publiceringen.

Registrerades rättigheter

Registrerad kallas den person som har sina personuppgifter antecknade, lagrade, noterade, listade eller på annat på förekommande sätt i föreningen. GDPR-förordningen reglerar rättigheter för Registrerade. Läs mer om Registrerades rättigheter.

Kontakt vid frågor

Vid frågor om integritet och personuppgiftsskydd i Lövsjöns samfällighet kontakta oss genom formuläret.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma vid Lövsjöns Samfällighetsförening

Stämman hålles lördag 16 september 2017 kl. 15.00 vid vindskyddet.

Årets arbetsplikt hålles 16 september kl. 09.00 med samling vid fotbollsplanen för avprickning.

Medlem som deltar vid arbetsplikten får 500 kronor i rabatt vid nästa debitering av föreningsavgift. Medlem som ej kan deltaga kan anmäla detta till styrelsen senast 10 dagar före för att erhålla arbetsuppgift om sådan finns.

Observera att under kl. 10.00-12.00 stängs ordinarie vatten av för årlig genomgång av anläggningen.

Dagordning vid stämman

 1. Stämmans öppnande
 2. Dagordning samt avprickning närvaro
 3. Stämmans behöriga utlysande
 4. Val av funktionärer för stämman
  • Ordförande
  • Sekreterare
  • Två justerare tillika rösträknare
 5. Styrelsens förvaltningsberättelse
 6. Revisorernas berättelse
 7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Framställningar från styrelsen samt rapporter
 9. Motioner från medlemmarna
 10. Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd
 11. Val av styrelse
 12. Val av revisorer
 13. Val av valberedning
 14. Övriga frågor
 15. Avslutning

Styrelsen för Lövsjöns samfällighetsförening hälsar er välkomna

 • Ordförande Maria Bergström (f.d Johansson)
 • Sekreterare Marita Westerlund
 • Kassör Kenneth Hartikainen
 • Ledamot Åke Danielsson
 • Ledamot Henry Sjöblom
 • Ledamot Carina Andersson
 • Suppleant Sven-Åke Andersson

 

Sommarvatten åter igång

Tillfällig lösning har gjort så att vattnet åter är igång.

Tidigare meddelande:

Vi måste stänga av sommarvattnet då trycktanken har rostat hål. Stänger av 19:50 torsdag 20 juli.

Återkommer med mer info. 

Kräftfest!

Kräftfest är planerad till 12 augusti kl 17.30, vid vindskyddet. Samtliga medlemmar är inbjudna. Ta med ett gott humör och tillbehör så bjuds det på kräftor och korv till barnen.

Föranmäl senast 7 augusti till Marita på 070-6400580, Sven-Åke 070-3788055 eller Carina 073-0595711 (sms eller samtal) alternativt under kontakta styrelsen här på hemsidan.

Styrelsen anordnar inte midsommarfirande i år

MidsommarstångPå grund av ett allt för svalt intresse de senaste åren med ett gemensamt midsommarfirande har Styrelsen beslutat att inte stå som värd för ett firande i år, 2017.

Men det är fullt möjligt för alla medlemmar att använda planen och stångens ”skelett”  för eget eller gemensamt firande.

Kontakta Styrelsen om du vill att vi ordnar ett midsommarfirande nästa år.

Glad midsommar!

Uppmaning till försiktighet med färskvatten!

SMHI fortsätter att informera oss att det är låga grundvattennivåer i Sverige.

Till största del i södra Sverige men även i de mellersta delarna inklusive i området Lövsjön.

 

Se information från SMHI och Gästrike vatten här:

Vi har inte sett ännu något akut problem i Lövsjön men Styrelsen vill uppmana till försiktighet med det färska vattnet från brunnen i Lövsjön.

Fyll inte pooler med annat än sommarvatten (från sjön) och bevattna inte trädgården med annat vatten än från sjön.

Fiber till ditt hus!

Uppdatering maj 2018: IP-Only har meddelat att de preliminärt planerar för installation höst 2018. Mellan maj-juni ska fastighetsägarna blir kontaktade samt samfälligheten.

Telia har nu kontaktat fastighetsägare området för anmälningar till en ev. utbyggnad. Se information som skickats till respektive och följ den information som anvisas där.

Uppdatering augusti 2017: IP-Only har nu kontaktat medlemmar samt styrelsen med ett konkret erbjudande. Deras erbjudande, till skillnad Hofors Elverk, inkluderar grävning hela vägen fram till fastigheten. Båda aktörerna har en så kallad ”öppen” lösning så att det går att beställa olika tjänster från olika leverantörer som finns representerade inom deras fibernät.


Hofors Elverk (2017):

Samtliga fastighetsägare i föreningen fått hem ett brev om att Hofors Elverk har fått i uppdrag att bygga ut bredband via fibernät (även kallat optonät) i Hofors kommun med glesbygd.

Det här är en del av Sveriges statliga satsning att bygga upp en infrastruktur för data i hela landet, städerna har blivit uppkopplade till fiberoptiskt nät och nu är det dags att se till att även landsbygden blir framtidssäkrade med en teknisk framtidssäker infrastruktur.

Observera att; det är upp till varje enskild fastighetsägare att besluta anslutning, det är inget beslut som går genom styrelsen eller samfälligheten. 

Varför engagerar sig Styrelsen? Jo vi vill verka för att medlemmar får stöd i sitt beslut samt öppna för dialog om det behövs. Vi kommer även eventuellt att får upprätta avtal m.m om det kommer att gräva i samfällighetens mark samt vilja ha något att säga till om hur det kommer att gå till.

Om bakgrund och syfte skriver Hofors Elverk:

”Idag har många i kommunen tillgång till fast telefoni och bredband via Telias telefonnät. Telia har inlett avvecklingen av detta nätverk.

Utbyggnaden i fiberoptik är en investering i framtiden för Dig som är boende i kommunen. Möjligheter skapas för att ge företag tillgång till kvalificerad elektronisk kommunikation och därmed kunna utvecklas och fortsätta verka i kommunen. Hushåll får tillgång till snabb uppkoppling mot internet och därmed olika typer av tjänster inom hälso- och sjukvård och andra samhällstjänster, nya TV-tekniker, telefon samt ren internetsurfning.

En fiberoptisk kabel är framtidens teknik för kommunikationer. Den känner inga begränsningar och ersätter de gamla kopparnäten för telefoni och kabel-tv. Allt i en fiber – Supersnabbt Internet, telefoni, TV, HDTV,filmer, underhållning, hemarbete, datatjänster, sociala nätverk, backup med mera.”

Notera då alltså att ADSL som går via telefonledningarna kommer att avvecklas enligt vad man säger ovan.


Externa länkar:


Här följer lite mer personligt inlägg om bredbandsutbyggnaden från mig, Maria, Ordförande i Lövsjöns samfällighetsförening – jag jobbar inom IT och har jobbat på ett kommunalt bolag i Stockholm (Stokab) som äger och driftar Stockholms stads stadsnät:

Men vi har snabbt mobilt bredband i Lövsjön med en 4G-mast nära. Behöver vi snabbare och mer än så?

Ja det har vi, och det är jättebra. Vi är många som i princip blivit beroende av att kunna ha tillgång till ett bra bredband, med barn som kräver att vara uppkopplade i princip dygnet runt, med spelkonsoler och TV med favoritserierna som kan streamas/laddas ned. Jag fick berättat av en husköpare i området att en av kriterierna vid köpet av fritidshus var att det fanns bra täckning för mobilt bredband.

Framtiden är helt säker på ett område: det kommer att bli ännu, ännu mer digitalt. Faktiskt så står vi bara i början av den digitala utvecklingen, och med det menar man där vi som konsumenter letar, tar beslut, köper, utvärderar, begär service, kontakt, uttrycker oss – allt endast i det digitala mediet. Även den offentliga sektorn inklusive sjukvården hoppar på den digitala utvecklingen och digitala tjänster och smarta saker poppar upp som svampar och det snabbt. Staten vet, landstingen vet, för att möta framtida behov av tex. vård är det den digitala vägen att gå, inte bara för att kunna mäta och diagnostisera vår hälsa redan när vi befinner oss hemma, utan även för att förebygga sjukdomar för att vi ska bli friskare. I princip ALLT kommer att vara uppkopplat inom en relativt snar framtid, och då räcker helt enkelt inte mobilt bredband till. Det finns en långsiktig teknisk begränsning med mobilt bredband, även om vi idag tycker att det räcker till. Och det är idag en ökad kostnadsfråga ju mer data vi vill konsumera i det mobila nätet, optonät däremot har ingen teknisk begränsning eller begränsning i mängd total data. Det är tjänsterna som paketeras med olika hastigheter, alltså inte total max-mängd data per månad.

Helt enkelt: jämfört med mobilt bredband så är fiber billigare, har mycket högre kapacitet och har mycket högre tillförlitlighet.

Masterna behövs för att komplettera det markbundna datanätet, samt vi kommer fortfarande ha behov av att röra oss mobilt och fortfarande vara uppkopplade med våra mobiler och andra enheter.

Vad kan ett fiberoptiskt nät innebära för området och våra fastigheter? Se det som en investering, fastigheter som installerar fiber att ökar i värde och i attraktionskraft samt fritidshusägarens framtida möjlighet att bosätta sig permanent i området ökar.

Varför just nu?
Det är nu man gör denna satsning för landsbygden där priset är subventionerat av Jordbruksverket samt EU. Med denna satsning erbjuds ett så kallat öppet fibernät som innebär flera saker,

1 – vi äger inte problemet med driften av områdets nät.

2. Det finns flera/många olika företag/aktörer som erbjuder internet och tjänster som varje enskild fastighetsägare kan välja mellan, det betyder ökad valfrihet samt ökad konkurrens.

3. Tjänsterna kommer att utvecklas och de kommer att bli fler, det handlar alltså inte bara om internetuppkoppling, utan även som idag kan du få TV via bredbandet istället för igenom antennen på taket. Vad som finns för fler tjänster om 5-10-20 år kan vi bara spekulera om.

Vad händer i området när utbyggnaden sker?
Det kommer att grävas i området (fiber hängs inte upp i stolpar), ledningar dras, skåp och brunnar kommer att installeras. Är det bara några som vill ha bredband i Lövsjön (men ändå är med och uppfyller 40 % för hela stora området) så kommer det ändå grävas även om ”grannarna” inte vill det. Det är inget som vi i samfällighetsföreningen kan göra något åt inom ramen för infrastrukturutbyggnad. Däremot så ser vi till att vara med i dialogen om hur det ska gå till – grävning, schaktning m.m , ställa krav, och om ev. avtal ska upprättas gör vi det.

Vi håller medlemmarna hela tiden uppdaterade om vad som händer.

Här hittade jag en bra sida med frågor och svar hos en annan samfällighet liknande vår egen: Observera: infon där om beställning och tidplan gäller alltså inte oss!

http://www.granlunds.nu/port/index.php?page=faq-fiber


Kontakta mig eller styrelsen vid frågor så ska vi försöka svara så mycket vi kan eller hjälpa till för att underlätta ditt beslut.