Avtal klart för fiberutbyggnad i Lövsjön

Styrelsen har nu signerat mark- och vägavtal med OpenInfra för att kunna bygga ut fiber i området till de c.a 10 fastigheter som beställt fiber av OpenInfra. Detta innebär att OpenInfra har rätt att gräva fram till fastigheterna. Styrelsen kommer att planera arbetet med OpenInfra i området, och att informera medlemmar om när grävning sker, notera dock att var enskild fastighetsägare (som beställt fiber) ansvarar för den information som behövs till OpenInfra gällande den egna fastigheten.

Vid frågor kontakta Styrelsen.

Fiber till ditt hus!

Uppdatering juli 2021
Nu har föreningen tecknat avtal med OpenInfra gällande att kunna gräva fram fiber till de fastigheter som beställt. OpenInfra har meddelat att etappen 3 som Lövsjön finns inom, är klar för utbyggnad. När grävning kommer ske i området är i dagsläget oklart.
Se mer information här. 

Uppdatering april 2021:
OpenInfra meddelar nu att utbyggnad samt projektering pågår för olika etapper runt Hofors, vårt område ligger i den tredje etappen. Det behövs ett antal anmälningar för att det ska kunna vara lönsamt, enligt uppgift fattas nu 20-tal anmälda fastigheter i vår etapp.

Med anledning av historiken runt antalet aktörer och tiden som gått så är detta nu en sista chans som känns realistisk att det faktiskt blir av. Titta på hemsidan för OpenInfra.

Uppdatering april 2020:
Ytterligare en ny aktör kontaktar oss fastighetsägare; Open Infra. Det är upp till varje fastighetsägare att avgöra om anslutning.

Uppdatering maj 2018: IP-Only har meddelat att de preliminärt planerar för installation höst 2018. Mellan maj-juni ska fastighetsägarna blir kontaktade samt samfälligheten. Telia har nu kontaktat fastighetsägare området för anmälningar till en ev. utbyggnad. Se information som skickats till respektive och följ den information som anvisas där.

Uppdatering augusti 2017: IP-Only har nu kontaktat medlemmar samt styrelsen med ett konkret erbjudande. Deras erbjudande, till skillnad Hofors Elverk, inkluderar grävning hela vägen fram till fastigheten. Båda aktörerna har en så kallad ”öppen” lösning så att det går att beställa olika tjänster från olika leverantörer som finns representerade inom deras fibernät.


Hofors Elverk (2017):

Samtliga fastighetsägare i föreningen fått hem ett brev om att Hofors Elverk har fått i uppdrag att bygga ut bredband via fibernät (även kallat optonät) i Hofors kommun med glesbygd.

Det här är en del av Sveriges statliga satsning att bygga upp en infrastruktur för data i hela landet, städerna har blivit uppkopplade till fiberoptiskt nät och nu är det dags att se till att även landsbygden blir framtidssäkrade med en teknisk framtidssäker infrastruktur.

Observera att; det är upp till varje enskild fastighetsägare att besluta anslutning, det är inget beslut som går genom styrelsen eller samfälligheten. 

Varför engagerar sig Styrelsen? Jo vi vill verka för att medlemmar får stöd i sitt beslut samt öppna för dialog om det behövs. Vi kommer även eventuellt att får upprätta avtal m.m om det kommer att gräva i samfällighetens mark samt vilja ha något att säga till om hur det kommer att gå till.

Om bakgrund och syfte skriver Hofors Elverk:

”Idag har många i kommunen tillgång till fast telefoni och bredband via Telias telefonnät. Telia har inlett avvecklingen av detta nätverk.

Utbyggnaden i fiberoptik är en investering i framtiden för Dig som är boende i kommunen. Möjligheter skapas för att ge företag tillgång till kvalificerad elektronisk kommunikation och därmed kunna utvecklas och fortsätta verka i kommunen. Hushåll får tillgång till snabb uppkoppling mot internet och därmed olika typer av tjänster inom hälso- och sjukvård och andra samhällstjänster, nya TV-tekniker, telefon samt ren internetsurfning.

En fiberoptisk kabel är framtidens teknik för kommunikationer. Den känner inga begränsningar och ersätter de gamla kopparnäten för telefoni och kabel-tv. Allt i en fiber – Supersnabbt Internet, telefoni, TV, HDTV,filmer, underhållning, hemarbete, datatjänster, sociala nätverk, backup med mera.”

Notera då alltså att ADSL som går via telefonledningarna kommer att avvecklas enligt vad man säger ovan.


Externa länkar:


Här följer lite mer personligt inlägg om bredbandsutbyggnaden från mig, Maria, Ordförande i Lövsjöns samfällighetsförening – jag jobbar inom IT och har jobbat på ett kommunalt bolag i Stockholm (Stokab) som äger och driftar Stockholms stads stadsnät:

Men vi har snabbt mobilt bredband i Lövsjön med en 4G-mast nära. Behöver vi snabbare och mer än så?

Ja det har vi, och det är jättebra. Vi är många som i princip blivit beroende av att kunna ha tillgång till ett bra bredband, med barn som kräver att vara uppkopplade i princip dygnet runt, med spelkonsoler och TV med favoritserierna som kan streamas/laddas ned. Jag fick berättat av en husköpare i området att en av kriterierna vid köpet av fritidshus var att det fanns bra täckning för mobilt bredband.

Framtiden är helt säker på ett område: det kommer att bli ännu, ännu mer digitalt. Faktiskt så står vi bara i början av den digitala utvecklingen, och med det menar man där vi som konsumenter letar, tar beslut, köper, utvärderar, begär service, kontakt, uttrycker oss – allt endast i det digitala mediet. Även den offentliga sektorn inklusive sjukvården hoppar på den digitala utvecklingen och digitala tjänster och smarta saker poppar upp som svampar och det snabbt. Staten vet, landstingen vet, för att möta framtida behov av tex. vård är det den digitala vägen att gå, inte bara för att kunna mäta och diagnostisera vår hälsa redan när vi befinner oss hemma, utan även för att förebygga sjukdomar för att vi ska bli friskare. I princip ALLT kommer att vara uppkopplat inom en relativt snar framtid, och då räcker helt enkelt inte mobilt bredband till. Det finns en långsiktig teknisk begränsning med mobilt bredband, även om vi idag tycker att det räcker till. Och det är idag en ökad kostnadsfråga ju mer data vi vill konsumera i det mobila nätet, optonät däremot har ingen teknisk begränsning eller begränsning i mängd total data. Det är tjänsterna som paketeras med olika hastigheter, alltså inte total max-mängd data per månad.

Helt enkelt: jämfört med mobilt bredband så är fiber billigare, har mycket högre kapacitet och har mycket högre tillförlitlighet.

Masterna behövs för att komplettera det markbundna datanätet, samt vi kommer fortfarande ha behov av att röra oss mobilt och fortfarande vara uppkopplade med våra mobiler och andra enheter.

Vad kan ett fiberoptiskt nät innebära för området och våra fastigheter? Se det som en investering, fastigheter som installerar fiber att ökar i värde och i attraktionskraft samt fritidshusägarens framtida möjlighet att bosätta sig permanent i området ökar.

Varför just nu?
Det är nu man gör denna satsning för landsbygden där priset är subventionerat av Jordbruksverket samt EU. Med denna satsning erbjuds ett så kallat öppet fibernät som innebär flera saker,

1 – vi äger inte problemet med driften av områdets nät.

2. Det finns flera/många olika företag/aktörer som erbjuder internet och tjänster som varje enskild fastighetsägare kan välja mellan, det betyder ökad valfrihet samt ökad konkurrens.

3. Tjänsterna kommer att utvecklas och de kommer att bli fler, det handlar alltså inte bara om internetuppkoppling, utan även som idag kan du få TV via bredbandet istället för igenom antennen på taket. Vad som finns för fler tjänster om 5-10-20 år kan vi bara spekulera om.

Vad händer i området när utbyggnaden sker?
Det kommer att grävas i området (fiber hängs inte upp i stolpar), ledningar dras, skåp och brunnar kommer att installeras. Är det bara några som vill ha bredband i Lövsjön (men ändå är med och uppfyller 40 % för hela stora området) så kommer det ändå grävas även om ”grannarna” inte vill det. Det är inget som vi i samfällighetsföreningen kan göra något åt inom ramen för infrastrukturutbyggnad. Däremot så ser vi till att vara med i dialogen om hur det ska gå till – grävning, schaktning m.m , ställa krav, och om ev. avtal ska upprättas gör vi det.

Vi håller medlemmarna hela tiden uppdaterade om vad som händer.

Här hittade jag en bra sida med frågor och svar hos en annan samfällighet liknande vår egen: Observera: infon där om beställning och tidplan gäller alltså inte oss!

http://www.granlunds.nu/port/index.php?page=faq-fiber


Kontakta mig eller styrelsen vid frågor så ska vi försöka svara så mycket vi kan eller hjälpa till för att underlätta ditt beslut.