Vägens skick!

Vi väntar fortfarande på att Open Infra ska besikta vägen innan vi kan göra något åt den. Det betyder att vi har en dålig väg (efter grävning i vintras) tills att de besiktat och åtgärdat, och vi får tyvärr vänta med att underhålla den så som vi bör göra årligen. Vid skrivande stund vet vi inte när besiktning eller åtgärder sker.

Vid frågor kontakta vägansvarig eller styrelsen!