Vägens skick!

Vi väntar fortfarande på att Open Infra ska besikta vägen innan vi kan göra något åt den. Det betyder att vi har en dålig väg (efter grävning i vintras) tills att de besiktat och åtgärdat, och vi får tyvärr vänta med att underhålla den så som vi bör göra årligen. Vid skrivande stund vet vi inte när besiktning eller åtgärder sker.

Vid frågor kontakta vägansvarig eller styrelsen!

Resultat vattenanalys 2022

Information till medlemmar om resultat från genomfört vattenprov

Styrelsen har genomfört ett vattenprov under maj månad 2022. Vattnet skall enligt riktlinjer analyseras var tredje år. Sammanfattningsvis ser det bra ut och vattnet är tjänligt. Vi har ofta legat i övre gränserna för flourid men det anses inte vara hälsofarligt dock skall man inte ge små (1-2 år) barn mycket av vattnet.

Flourid över gränsvärde – tjänligt men med anmärkning
I år, 2022, ligger Fluoridvärdet på 1.5 mg per liter i vattnet i brunnen i Lövsjön, gränsvärdet är 0-1,3 mg per liter vatten.

Odlingsbara microorganismer över gränsvärde – tjänligt men med anmärkning
Totalantalet odlingsbara mikroorganismer vid 22◦C (3 dygn) var 1300 cfu/ml (hälsomässig anmärkning, gränsvärde 0-1000 cfu/ml), vilket indikerar förorening från vatten eller jord som normalt inte är av fekalt ursprung. Det höga bakterieantalet kan bero på dålig omsättning, nyanläggning, ytvattenläckage eller nyligen utförda arbeten.

I om med att vi har nyligen bytt båda vattenpumparna så är det rimligt att resultatet beror på det.

Hela provresultatet i sin helhet finns under sidan För föreningsmedlemmar.

Lite  information, bra att veta, om Fluor i dricksvatten (utdrag hämtat från 1177.se):
Tänder blir starka av fluor som tillförs lokalt på tanden. Bra exempel är tandkräm och fluorsköljning. Men höga halter fluor i dricksvatten kan ibland skada den växande tanden. Allra känsligast är tänderna från födseln till sjuårsåldern. Men risken finns dock ända upp till tolvårsåldern.

Riktlinjer för fluor
Socialstyrelsens riktlinjer för fluor i dricksvattnet:

Mg fluor/literRisk
Mindre än 1Nästan ingen risk för emaljfläckar
1-1,3Liten risk för emaljfläckar
1,3-1,5Risk för emaljfläckar
Mer än 1,5Bör ej drickas av barn på grund av stor risk för emaljfläckar

Ju högre fluorhalt i dricksvattnet desto större är risken för skönhetsfläckar i emaljen (tandfluoros). Sådana fläckar har visserligen ingen medicinsk betydelse, men kan trots det av vissa uppfattas som störande. Det finns behandlingar för att ta bort emaljfläckar.

Några tips:

 • Tänk på att vatten är en färskvara som kan förvaras i kylskåp men förbrukas inom två till tre dagar.
 • Fluor försvinner inte ur vattnet vid kokning.
 • Ammande mödrar kan dricka fluorhaltigt vatten eftersom fluor inte passerar till modersmjölken.
 • Ge inte barnet köpt dricksvatten på flaska eftersom det oftast är brunnsvatten och därmed rikt på fluor.

Resultat vattenanalys 2019

Lövsjöns samfällighet beställer vattenanalys från den gemensamma brunnen var tredje år. Detta enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning.

Vattnet i Lövsjön fortsätter att bedömas som tjänligt. I år har vi till och med lägre värde på Flourid som tidigare legat på strax under första gränsvärdet för att ge till väldigt små barn. Av denna anledning skickas ej rapporten ut per post. Information sker vid årsstämma.

Lösvsjöns värde på Flourid 2019: 1.08 mg/l  (Gränsvärden: 0-1.3 mg/l)

Förklaring: Fluorid (flour)
Halter över 1,3 mg/l bedöms som tjänligt med hälsomässig anmärkning.
Halter över 6 mg/l bedöms som otjänligt av hälsomässiga skäl. Förhöjd fluoridhalt medför risk för tandemaljfläckar (fluoros). Högre halter medför risk för fluorinlagring i benvävnad (osteofluoros). Vattnet bör inte användas till dryck eller livsmedelshantering.

 • <0,8 mg/l Begränsat kariesskydd.
 • 0,8-1,2 mg/l Kariesförebyggande effekt.
 • 1,3-1,5 mg/l Kariesförebyggande effekt. Vattnet bör dock inte ges i större omfattning till barn under 1 ½ år.
 • 1,6-4,0 mg/l Kariesförebyggande effekt. Vattnet bör dock endast i begränsad omfattning ges till barn under 1 ½ år.
 • 4,1-5,9 mg/l Bör endast i begränsad omfattning ges till barn under 7 år och endast vid enstaka tillfällen till barn under 1 ½ år.
 • >6,0 mg/l Dricksvattnet bedöms som otjänligt och ska ej användas till mat eller dryck.

Se fullständig rapport under sida För föreningsmedlammar
(Om du inte har inloggningslösenord som behövs, kontakta Styrelsen)

Vattenbrist och brandrisk

Eftersom vi redan nu vet att det kan bli ont om vatten i sommar och risk för torka som ökar brandrisken. Tänk på att fylla tex pooler med sommar/sjövatten, och att aldrig vattna med färskvatten samt elda smart, begränsat och när det är fuktigt ute.

Kolla status för att elda på sidan för Gästrike räddningstjänst: https://www.gastrikeraddningstjanst.se/

Kolla status för vattenläget på sidan för Svenskt Vatten:
https://www.svensktvatten.se/fakta-om-vatten/vattenutmaningar/vattenbrist/

Är våren på väg?

Det blev år 2019 och det är snart vår igen! Snön smälter fort och det nalkas blomskott som vill upp ur marken. Blommar gör även området, det blir ljusare och vi blir fler som njuter av sjö och skog. Visst är Lövsjön en fantastisk plats!?

Som vanligt finns det lite tips att läsa om hur man kan öppna stugan på bästa sätt på våren. Det finns även andra tips och råd som är bra att veta.

Bra att veta är även att nästa styrelsemöte är bokad till 6 april. Aktuellt just nu är att lösa så att vi får sommarvatten i år, då den gamla pumpen rostat sönder. Kom ihåg att protokoll finns efter en tid efter mötet att läsa på sidan för medlemmar, och kom ihåg även att kontakta styrelsen vid frågor, tankar eller förslag på förändringar.

Plogning och sandning i Lövsjön

Nu är vintern här och vi är beroende av att vägarna i Lövsjön fungerar bra och är framkomliga. Vi beställer sandning och plogning vid behov, men vi har även plogare som kontrollerar vägen och hanterar den när det behövs, vilket är en väldigt bra service för oss. Dock kan vi ibland behövs sanda själva där vi kan, från lådorna, då speciellt i den berömda backen som gärna blir isig. Bra om vi hjälps åt!

Observera att plogning sker även när det är mindre mängd snö på vägarna, detta eftersom vid flera lager av snö packas den över tid och bildar hård is som sedan är svår att ta bort.

Det är viktigt att komma ihåg att vid frågor om plogning och sandning, kontakta Reino direkt som är vägansvarig i föreningen. Plogarna som kommer behöver inte ta frågor direkt med medlemmarna, på så vis bidrar vi till deras goda arbetsmiljö på ett bra sätt.

Sommarvatten avstängt

Nu går vi raskt mot kallare tider. Graderna kryper under nollstrecket på nätterna och därför är nu sommarvattnet avstängt. Kontrollera gärna sommarkranen så att den hålls halvt öppen hela vintern, så att inget riskerar att gå sönder när eventuellt kvarvarande vatten fryser.

 

Uppmaning till försiktighet med färskvatten!

SMHI fortsätter att informera oss att det är låga grundvattennivåer i Sverige.

Till största del i södra Sverige men även i de mellersta delarna inklusive i området Lövsjön.

Se information från SMHI och Gästrike vatten här:

Vi har inte sett ännu något akut problem i Lövsjön men Styrelsen vill uppmana till försiktighet med det färska vattnet från brunnen i Lövsjön.

Fyll inte pooler med annat än sommarvatten (från sjön) och bevattna inte trädgården med annat vatten än från sjön.

Vattenprov Lövsjön 2016

Information till medlemmar om resultat från genomfört vattenprov

Styrelsen har genomfört ett vattenprov under augusti månad 2016. Vattnet skall enligt riktlinjer analyseras var tredje år. Sammanfattningsvis ser det bra ut. För 3 år sedan, var den enda anmärkningen att Fluorid (fluor) låg precis på gränsvärdet 1.3 mg per liter där det inte anses vara hälsofarligt dock skall man inte ge små barn mycket av vattnet. Här bör man alltså kontrollera att värdet inte ökar, då det kan behövas åtgärder genom ökad filtrering bland annat. Fluor finns naturligt i vatten, men kan vara mer från mark med mycket kalk.

I år, 2016, ligger Fluoridvärdet på 1.2 mg per liter i vattnet i brunnen i Lövsjön. Detta betyder att vi inte just nu ser en trend som skulle innebära orsak till åtgärder.

Hela provresultatet i sin helhet finns under sidan För föreningsmedlemmar.

 

Lite  information, bra att veta, om Fluor i dricksvatten (utdrag hämtat från 1177.se):

Tänder blir starka av fluor som tillförs lokalt på tanden. Bra exempel är tandkräm och fluorsköljning. Men höga halter fluor i dricksvatten kan ibland skada den växande tanden. Allra känsligast är tänderna från födseln till sjuårsåldern. Men risken finns dock ända upp till tolvårsåldern.

Riktlinjer för fluor
Socialstyrelsens riktlinjer för fluor i dricksvattnet:

Mg fluor/liter Risk
Mindre än 1 Nästan ingen risk för emaljfläckar
1-1,3 Liten risk för emaljfläckar
1,3-1,5 Risk för emaljfläckar
Mer än 1,5 Bör ej drickas av barn på grund av stor risk för emaljfläckar

Ju högre fluorhalt i dricksvattnet desto större är risken för skönhetsfläckar i emaljen (tandfluoros). Sådana fläckar har visserligen ingen medicinsk betydelse, men kan trots det av vissa uppfattas som störande. Det finns behandlingar för att ta bort emaljfläckar.

Några tips:

 • Tänk på att vatten är en färskvara som kan förvaras i kylskåp men förbrukas inom två till tre dagar.
 • Fluor försvinner inte ur vattnet vid kokning.
 • Ammande mödrar kan dricka fluorhaltigt vatten eftersom fluor inte passerar till modersmjölken.
 • Ge inte barnet köpt dricksvatten på flaska eftersom det oftast är brunnsvatten och därmed rikt på fluor.

Fler tips och mer information finns att läsa på
http://www.1177.se/Blekinge/Tema/Tander/Skotsel/Egen-brunn-och-fluorhalt-i-vattnet/