Vattenbrist och brandrisk

Eftersom vi redan nu vet att det kan bli ont om vatten i sommar och risk för torka som ökar brandrisken. Tänk på att fylla tex pooler med sommar/sjövatten, och att aldrig vattna med färskvatten samt elda smart, begränsat och när det är fuktigt ute.

Kolla status för att elda på sidan för Gästrike räddningstjänst: https://www.gastrikeraddningstjanst.se/

Kolla status för vattenläget på sidan för Svenskt Vatten:
https://www.svensktvatten.se/fakta-om-vatten/vattenutmaningar/vattenbrist/

Är våren på väg?

Det blev år 2019 och det är snart vår igen! Snön smälter fort och det nalkas blomskott som vill upp ur marken. Blommar gör även området, det blir ljusare och vi blir fler som njuter av sjö och skog. Visst är Lövsjön en fantastisk plats!?

Som vanligt finns det lite tips att läsa om hur man kan öppna stugan på bästa sätt på våren. Det finns även andra tips och råd som är bra att veta.

Bra att veta är även att nästa styrelsemöte är bokad till 6 april. Aktuellt just nu är att lösa så att vi får sommarvatten i år, då den gamla pumpen rostat sönder. Kom ihåg att protokoll finns efter en tid efter mötet att läsa på sidan för medlemmar, och kom ihåg även att kontakta styrelsen vid frågor, tankar eller förslag på förändringar.

Plogning och sandning i Lövsjön

Nu är vintern här och vi är beroende av att vägarna i Lövsjön fungerar bra och är framkomliga. Vi beställer sandning och plogning vid behov, men vi har även plogare som kontrollerar vägen och hanterar den när det behövs, vilket är en väldigt bra service för oss. Dock kan vi ibland behövs sanda själva där vi kan, från lådorna, då speciellt i den berömda backen som gärna blir isig. Bra om vi hjälps åt!

Observera att plogning sker även när det är mindre mängd snö på vägarna, detta eftersom vid flera lager av snö packas den över tid och bildar hård is som sedan är svår att ta bort.

Det är viktigt att komma ihåg att vid frågor om plogning och sandning, kontakta Reino direkt som är vägansvarig i föreningen. Plogarna som kommer behöver inte ta frågor direkt med medlemmarna, på så vis bidrar vi till deras goda arbetsmiljö på ett bra sätt.

Sommarvatten avstängt

Nu går vi raskt mot kallare tider. Graderna kryper under nollstrecket på nätterna och därför är nu sommarvattnet avstängt. Kontrollera gärna sommarkranen så att den hålls halvt öppen hela vintern, så att inget riskerar att gå sönder när eventuellt kvarvarande vatten fryser.

 

Uppmaning till försiktighet med färskvatten!

SMHI fortsätter att informera oss att det är låga grundvattennivåer i Sverige.

Till största del i södra Sverige men även i de mellersta delarna inklusive i området Lövsjön.

 

Se information från SMHI och Gästrike vatten här:

Vi har inte sett ännu något akut problem i Lövsjön men Styrelsen vill uppmana till försiktighet med det färska vattnet från brunnen i Lövsjön.

Fyll inte pooler med annat än sommarvatten (från sjön) och bevattna inte trädgården med annat vatten än från sjön.

Vattenprov Lövsjön 2016

Information till medlemmar om resultat från genomfört vattenprov

Styrelsen har genomfört ett vattenprov under augusti månad 2016. Vattnet skall enligt riktlinjer analyseras var tredje år. Sammanfattningsvis ser det bra ut. För 3 år sedan, var den enda anmärkningen att Fluorid (fluor) låg precis på gränsvärdet 1.3 mg per liter där det inte anses vara hälsofarligt dock skall man inte ge små barn mycket av vattnet. Här bör man alltså kontrollera att värdet inte ökar, då det kan behövas åtgärder genom ökad filtrering bland annat. Fluor finns naturligt i vatten, men kan vara mer från mark med mycket kalk.

I år, 2016, ligger Fluoridvärdet på 1.2 mg per liter i vattnet i brunnen i Lövsjön. Detta betyder att vi inte just nu ser en trend som skulle innebära orsak till åtgärder.

Hela provresultatet i sin helhet finns under sidan För föreningsmedlemmar.

 

Lite  information, bra att veta, om Fluor i dricksvatten (utdrag hämtat från 1177.se):

Tänder blir starka av fluor som tillförs lokalt på tanden. Bra exempel är tandkräm och fluorsköljning. Men höga halter fluor i dricksvatten kan ibland skada den växande tanden. Allra känsligast är tänderna från födseln till sjuårsåldern. Men risken finns dock ända upp till tolvårsåldern.

Riktlinjer för fluor
Socialstyrelsens riktlinjer för fluor i dricksvattnet:

Mg fluor/liter Risk
Mindre än 1 Nästan ingen risk för emaljfläckar
1-1,3 Liten risk för emaljfläckar
1,3-1,5 Risk för emaljfläckar
Mer än 1,5 Bör ej drickas av barn på grund av stor risk för emaljfläckar

Ju högre fluorhalt i dricksvattnet desto större är risken för skönhetsfläckar i emaljen (tandfluoros). Sådana fläckar har visserligen ingen medicinsk betydelse, men kan trots det av vissa uppfattas som störande. Det finns behandlingar för att ta bort emaljfläckar.

Några tips:

 • Tänk på att vatten är en färskvara som kan förvaras i kylskåp men förbrukas inom två till tre dagar.
 • Fluor försvinner inte ur vattnet vid kokning.
 • Ammande mödrar kan dricka fluorhaltigt vatten eftersom fluor inte passerar till modersmjölken.
 • Ge inte barnet köpt dricksvatten på flaska eftersom det oftast är brunnsvatten och därmed rikt på fluor.

Fler tips och mer information finns att läsa på
http://www.1177.se/Blekinge/Tema/Tander/Skotsel/Egen-brunn-och-fluorhalt-i-vattnet/

Vårens första översyn av huset!

smallpic_5Vintern har varit kall och snörik och många husägare har nog fasat för vad för slags skador som kan ha uppstått.  Gör en ordentlig besiktning av huset klimatskal, tak och fasader, så ser du om något behöver åtgärdas.

Börja med taket

Gå upp på taket och se ur det ser ut. Ligger alla takpannor kvar som de ska, finns det några trasiga? Kontrollera takplåtarnas kondition. Lyft för att se om takpappen är trasig någonstans eller om det finns svackor. Kontrollera även taket underifrån, lys med ficklampa på vinden om det finns mörka fläckar

Kontrollera även hängrännor och stuprör. Ta bort smuts och kontrollera att vatten rinner i den riktning det ska.

Fasaden

Putsade fasader kan ha fått sprickor av fukt och frostsprängningar. Täta små sprickor själv med elastisk fogmassa. Vid större sprickor ta hjälp av en murare.

Målade fasader kan ha fått mögel, tvätta fasaden, det finns många naturvänliga alternativ!

Så tvättar du fasaden

 • Försök först med ett miljömärkt diskmedel eller såpa
 • Fungerar inte detta övergå till miljömärkt alg- och mögeltvätt
 • Använd i sista hand och med stor försiktighet fasadtvätt som är bor- eller klorbaserad
 • Tvätta alltid nerifrån och upp
 • Var ytterst försiktig om du tänker använda högtryckstvätten då det är lätt hänt att fukt letar sig in bakom panelen
 • Är huset målat med slamfärg, exempelvis Falu rödfärg, ska du inte tvätta över huvud taget utan torrborsta. Viktigt med ansiktsmask då inandade mögelsporer kan ge allergiska reaktioner. Läs mer på sidan om Falurödfärg.

Vattenledningar

Se över vattenfyllda radiatorer, kranar och rör. Läckage och dropp kan ge fuktskador, framför allt i sommarhus. Smörj elementventilerna och avlägsna eventuell ärgning.

Sommarvattnet sätts på i området så fort tjälen har gått ur marken. Se sidan från Trafikverket om aktuellt tjäldjup!

Grunden

Håll grunden och fasaden fri från överskottsjord och växtlighet för att ge den möjlighet att vara så torr som möjligt. Plana ut markytan så allt regnvatten på marken rinner från huset, och inte mot det. Ventilerna i grunden fyller en viktig funktion genom att eliminera fukt. De bör vara öppna under den torra delen av året. Se till att ventilerna är försedda med nät så att inte djur kan ta sig igenom och bosätta sig under huset.

Övrigt

  • Gå upp på vinden och på taket för att se över murstocken. Leta efter sprickor eller vittring i fogar, tegelstenar eller puts
  • Kontrollera fönster. Kitta om det behövs
  • Elen. Kontrollera så att inte möss har knaprat på ledningar
  • Vårstäda! Samåk till tippen om behov finns.

Sopsortering

Det är viktigt för föreningens ekonomi att vi sorterar våra sopor samt att det blir rätt. Här finns information och tips, kontakta annars styrelsen vid frågor. Bruna papperspåsar (för matavfall) finns i alla affärer gratis, i Horndal ICA, Hofors med flera. Så här sorterar du hemma

Tips om miljöstationer för glas, papp med mera.

Mindre miljöstation finns på många platser. Ta med i bilen för att kasta på vägen hem! Större miljöstationer för grovsopor, möbler, kartonger, färgburkar och liknande finns i både Torsåker och i Hofors. Hitta större miljöstationer här: http://gastrikeatervinnare.se/. Släpvagnar finns hos boende i området, fråga din granne eller samkör.

Tips: återvinn eller pyssla! Kom ihåg att barnen eller barnbarnen älskar oftast att pyssla, samla på korkar, plast, pappersrullar, kartonger med mera så finns det att göra för stora och små. Det finns även många loppisar runt omkring som tar emot eller köper dina saker!

Dags för vinterdvala?

Bild på rådjur i lövsjön

Nu står vintern för dörren och området Lövsjön faller delvis i dvala. Fasta boende håller ställningarna, en och annan fritidsboende kanske dyker upp men sommarens och höstens aktiviteter är till ända.

För dig som stänger ditt fritidshus

Här nedan kan du läsa en checklista. Den kan du följa för en säker och skadeförebyggande stängning av fritidshuset. (källa: Folksam.se)

Inomhus

 • Huvudkran: stäng huvudkranen till vattnet och töm eventuellt pump och hydrofor enligt tillverkarens anvisningar
 • Varmvattenberedare: stäng av strömmen till varmvattenberedaren och töm den enligt tillverkarens anvisningar
 • Vattenledningar: töm ledningarna vid lägsta punkten och öppna alla kranar. OBS! Stäng kranarna innan vattnet sätts på igen
 • Termostatblandare: bör monteras bort och förvaras frostfritt eftersom en backventil hindrar vattnet från att rinna ut.
 • WC-stolar: efter att vattnet stängs av – spola, så att cisternen töms. Töm vattenlåset eller fyll det med antifrysvätska
 • Vattenlås: töm vattenlåsen till handfat, diskho, golvbrunn mm – eller fyll på med antifrysvätska
 • Vattenelement: systemet ska tömmas. Tala med en fackman om du är osäker på vad du bör göra.
 • Disk-/tvättmasin: slå av strömmen. Töm sedan pumphus och sump – eller sug upp vattnet med en svamp eller trasa.
 • El-element: stäng av eller ställ ner temperaturen. Se till att inget brännbart ligger mot elementen
 • Ventilation: öppna ventiler, spjäll, innerdörrar, skåp och lådor – så minskar risken för fuktskador och mögel

Utomhus

 • Yttertaket: kontrollera taket både utvändigt och invändigt åtgärda ev. skador och brister
 • Skorsten och ventil: gallernät över skorstenen och metallnät över ventiler hindrar fåglar och skadedjur från att komma in i huset
 • Takrännor och stuprör: rensa hängrännorna från löv och annat skräp så att vattnet inte samlas där. Detsamma gäller stuprören
 • Vattenutkastare: efter att huvudkranen stängts av – koppla bort slangen och öppna kranen så att allt vatten rinner ut.
 • När det gäller uppvärmda fritidshus
 • Huvudkran: stäng alltid huvudkranen när ni ej vistas där. Några timmars strömavbrott kan räcka för att ledningarna ska frysa
 • Värme: ha gärna en grundvärme på ca 10 grader. Lite varmare i kök och badrum, minst 15 grader. Lämna gärna skåpdörrar öppna så att värmen kan cirkulera. T.ex. dörrar till diskbänksskåp.