El-problem i området!

OBS! Problemet är nu åtgärdat och det är normal el-drift i området.

Stormen har ställt till det med elen då ledningar har rasat. Under tiden som Hofors elverk genomför lagningar står det ett tillfälligt elverk på ”mitten” vägen (som går från korsning brevlådorna).

Under den tid den är på är det viktigt att inte använda elverktyg eller liknande som kräver mycket ström då detta elverk kan påverkas.

Sommarvatten avstängt

Nu är sommarvattnet avstängt och alla kranar lämnas öppna. Sommarvattnet är det vatten som kommer från sjön och det du vattnar blommorna med. Låt kranen stå öppen under vintern tills dess att vattnet slås på igen framåt våren.

Stort tack till eldsjälarna Lasse, Reino och Sakarias som fixat detta!

//Styrelsen

Tack för en bra insats i städ och möte!

Nu är sommaren till ända och hösten är här. Som vanligt har vi avslutat med årsstämma och städning i Lövsjön. Det är ett ovanligt år med en pågående pandemi men trots detta fungerade både mötet och städningen bra. Vi hade möte på fotbollsplanen vilket fungerade mycket bra (tack för ett bra väder) och vi hade en bra uppslutning för städningen.

På sidan för Föreningsmedlemmar går det att hitta underlag och protokoll. Kontakta Styrelsen om du inte har kvar lösenordet.

Styrelsen vill åter igen tacka alla medlemmar för ett fint engagemang! Utan det så har vi ingen fungerande förening. Vi önskar er alla en fin höst, en trevlig vinter, en god jul och ett gott nytt år!

Nästa styrelsemöte brukar gå av stapeln runt mars/april. Det går som vanligt att kontakta Styrelsen vid frågor eller förslag på förändringar.

/Styrelsen

Skogens rikedom!

Kallelse till ordinarie föreningsstämma vid Lövsjöns samfällighetsförening

Stämman hålles lördag 19 september 2020 kl. 15.00 vid fotbollsplanen.

OBS! Notera ändrad plats för stämman som i år hålles på fotbollsplanen.

Med anledning av Coronapandemin gäller i år följande;

 • Kom till stämman endast om du är fullt frisk. Om du inte kan närvara ge en granne fullmakt att företräda dig vid en eventuell röstning. Dock kommer frågor som skulle innebära röstning att undvikas och ev. viktiga beslut kommer att skjutas på tills efter pandemin.
 • Håll avstånd till varandra.
 • Ta med egen stol.
 • Ta med eget paraply vid risk för regn.

Årets arbetsplikt startar 19 september kl. 09.00 med samling för avprickning vid brevlådorna. Medlem som deltar vid arbetsplikten får 500 kronor i rabatt vid nästa debitering av föreningsavgift. Medlem som ej kan deltaga kan anmäla detta till styrelsen senast 10 dagar före för att erhålla arbetsuppgift om sådan finns efter dagen för arbetsplikt.

OBS! Det är frivilligt i år för medlemmar över 70 år att vara med på städningen men ändå kunna erhålla en rabatt. Om du är över 70 och inte har någon annan som kan vara med i ditt ställe, meddela styrelsen. Det traditionella fikat efter städningen uteblir i år helt.

Dagordning vid stämman

1. Stämmans öppnande

2. Dagordning samt avprickning närvaro

3. Stämmans behöriga utlysande

4. Val av funktionärer för stämman

    Ordförande

    Sekreterare

    Två justerare tillika rösträknare

5. Styrelsens förvaltningsberättelse

6. Revisorernas berättelse

7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

8. Framställningar från styrelsen samt rapporter

9. Motioner från medlemmar

10. Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd

11. Val av styrelse

12. Val av revisorer

13. Val av valberedning

14. Övriga frågor

15. Avslutning

Styrelsen för Lövsjöns samfällighetsförening hälsar er välkomna:

 • Ordförande Maria Bergström
 • Sekreterare Marita Westerlund
 • Kassör Kenneth Hartikainen
 • Ledamot Magnus Lundin
 • Ledamot Sven-Åke Andersson
 • Suppleant Trine Helgesen
 • Suppleant Peter Hellman

Föreningsstämma och städdag 2020

Årets föreningsstämma är bokat till 19 september 2020 kl. 15.00. Kallelse kommer senast två veckor per brev. Viktigt att skriva till styrelsen om adressuppgifter ska uppdateras i medlemsregistret eftersom kallelsen kommer till medlemmarnas angivna bostadsadress.

Inför mötet kan en motion skickas. Hitta mall på medlemssidan samt skicka den till styrelsen (via e-post alternativt ge eller skicka till någon styrelseledamot) senast 14 augusti. 15 augusti hålles ett förberedande styrelsemöte och då tas motionerna upp i Styrelsen inför stämman.

Städdagen hålles samma dag med start kl 09.00 och med samling vid brevlådorna.

OBSERVERA rådande pandemisituation kommer vi hålla mötet på fotbollsplanen. Notera plats i kallelsen som kommer i posten.

Det är viktigt att inte komma sjuk eller min mindre förkylningssymtom till mötet eller till städningen.

Vid frågor kontakta Styrelsen.

Vårväg – lerig och guppig

Årets vinter har farit hårt fram över vår fina grusväg. När det kommer nederbörd, som fryser och sedan tinar och igen fryser om vartannat sliter det hårt på vägen. Vi kommer att hyvla vägen nu extra under vecka 15, och därefter kommer det bli en ordinarie hyvling under våren.

Ett tips gällande backen är att inte gasa när man befinner sig mitt i backen, detta för att minska friktionen och då motverkar vi tvättbräde-guppen. Om du istället tar fart före backen så behövs inte så mycket gas mitt i den.

Hålen fylls igen med grus, här kan alla hjälpa till. Fyll hål med grus från gruslådorna.  Vid frågor, kontakta vägansvarig. Se kontaktinformation på anslagstavlan vid brevlådorna.

Resultat vattenanalys 2019

Lövsjöns samfällighet beställer vattenanalys från den gemensamma brunnen var tredje år. Detta enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning.

Vattnet i Lövsjön fortsätter att bedömas som tjänligt. I år har vi till och med lägre värde på Flourid som tidigare legat på strax under första gränsvärdet för att ge till väldigt små barn. Av denna anledning skickas ej rapporten ut per post. Information sker vid årsstämma.

Lösvsjöns värde på Flourid 2019: 1.08 mg/l  (Gränsvärden: 0-1.3 mg/l)

Förklaring: Fluorid (flour)
Halter över 1,3 mg/l bedöms som tjänligt med hälsomässig anmärkning.
Halter över 6 mg/l bedöms som otjänligt av hälsomässiga skäl. Förhöjd fluoridhalt medför risk för tandemaljfläckar (fluoros). Högre halter medför risk för fluorinlagring i benvävnad (osteofluoros). Vattnet bör inte användas till dryck eller livsmedelshantering.

 • <0,8 mg/l Begränsat kariesskydd.
 • 0,8-1,2 mg/l Kariesförebyggande effekt.
 • 1,3-1,5 mg/l Kariesförebyggande effekt. Vattnet bör dock inte ges i större omfattning till barn under 1 ½ år.
 • 1,6-4,0 mg/l Kariesförebyggande effekt. Vattnet bör dock endast i begränsad omfattning ges till barn under 1 ½ år.
 • 4,1-5,9 mg/l Bör endast i begränsad omfattning ges till barn under 7 år och endast vid enstaka tillfällen till barn under 1 ½ år.
 • >6,0 mg/l Dricksvattnet bedöms som otjänligt och ska ej användas till mat eller dryck.

Se fullständig rapport under sida För föreningsmedlammar
(Om du inte har inloggningslösenord som behövs, kontakta Styrelsen)