Föreningsstämma och städdag 2021

Preliminärt datum för föreningsstämma samt städdag är 18 september, med tider kl. 09.00 för städning och kl. 15.00 för stämman. Kallelse kommer senast via post 2 veckor före.

Observera att vid ändrade adressuppgifter meddela detta till styrelsen så snart som möjligt!