Bra att veta! Vatten, avlopp m.m

Vatten

vattenkranSommarvattnet sätts på när tjälen har gått ur marken och stängs av när det går mot minusgrader. Sommarvattnet är den ledning som leder till din tomtgräns och den ledningen ligger ytligt. Vattnet kommer direkt från sjön. Om du fyller egen bassäng eller pool, använd då sommarvatten, det kan vara mer eller mindre brunfärgat men det är inget farligt.

Dricksvatten kommer från en gemensam brunn på samfälligheten. Vattnets kvalitet kontrolleras mellan jämna mellanrum! Be styrelsen om information om tidigare rapporter. Digitala rapporter finns även på hemsidan. Detta vatten sätts av och på vid en kran vid tomtgränsen. Ledningar som går till kranen från brunnen ligger så pass djupt att det inte fryser på vintern. Är det så att du stänger av ditt vatten på vintern, då finns det dricksvatten att hämta från en kran vid sidan av pumphuset. Fyll inte på pooler eller liknande med stora mängder från dricksvattnet då vattnet kan ta slut i brunnen.

Det är viktigt att du öppnar och stänger kranen till huset försiktigt på vår och höst, och var noga med att öppna hela vägen på våren när du vrider på vattnet. Undvik även helst att stänga av vattnet alls på sommaren. För stor påfrestning på kranen kan få den att gå sönder.

Latrinavfall och enskilt avlopp

dassDet är viktigt att vi inte kontaminerar eller förstör vårt dricksvatten! Vi vill att brunnens vatten fortsätter håller god kvalitet för oss och för framtida användare i området. Vi har inte kommunalt avlopp i området, därför är det upp till varje fastighet att lösa och hålla avlopp som följer regler gällande i kommunen. Kontrollera vad som gäller innan du bygger/förändrar/använder husets avlopp.

Det finns olika lösningar för latrinhantering. Gräv inte ned latrinavfall!

Om du har Separett eller mulltoalett, använd då Latrintömning som finns att abonnera på från Gästrike återvinnare. Kontakta Gästrike återvinnare vid frågor om Latrinhantering.

Alla har olika lösningar, fråga dina grannar!

Städdag och årsmöte

Till årsmötet i september månad får du alltid en skriftlig kallelse per post. Det är väldigt bra att vara med på mötet för att träffa de övriga medlemmarna, träffa styrelsen, få information samt ge information och påverka om vad just ni anser är viktigt för styrelsen och föreningen att fokusera på för kommande år.

För att vi ska kunna ha en trivsam miljö och anläggning hjälps vi alla åt att förvalta och städa, kontinuerligt men fokuserat på den årliga städdagen. Dagen börjar vid 09.00 på morgonen med samling vid korsningen vid fotbollsplanen, där delas sysslorna upp och vi avslutar runt 12 med gemensamt fika.

Årsavgiften

Gemensamma områden är bland annat skog, vägar och byggnader som vi förvaltar tillsammans i föreningen. Gemensamt betalar vi och ombesörjer för vatten, sophämtning, snöplogning, skötsel av vägar, pumphus, vindskydd, bryggor, med mera.

Avgiften baseras på om du är fast boende eller har fritidshus samt eventuell rabatt vid medverkan vid städdag. Avgiften skickas ut perioden februari – april.

Brygga och vindskydd

IMAG0770Den gemensamma bryggan samt vindskyddet är en gemensam plats att njuta av samt att underhålla,  alla hjälper till att lägga ut samt ta upp bryggan. Bryggan läggs ut på våren när det är lämpligt. Det är allas ansvar att ta bort skräp och dylikt i vindskjulet. Använd gärna eldstaden med den ved som finns tillgänglig i och runt skyddet, se till att den brinner ut ordentligt innan du lämnar platsen. Ta hem glas och dylikt som inte kan läggas i närliggande soptunna!

Vägunderhåll

Underhåll sköts kontinuerligt. Det är skrapning, påfyllning av massa, vägkantsröjning på sommaren. På vintern plogning samt sandning. Om frågor om vägarna eller om något problem uppstår kontakta Reino Hartikainen eller styrelsen!

Obs! I hemsidans sidfot nedan finns en lista med kategoriserade länkar. Här hittar du nyheter och inlägg om att stänga-, öppna huset och annat som kan vara bra att veta!