Årets föreningsstämma och städdag!

Årets föreningsstämma för 2019 är bokat till 14 september 2019. Kallelse kommer till allas brevlådor i vanlig ordning, senast 2 veckor före.

Vill du ha med en motion till Årsmötet? Skicka då den senast till det förberedande mötet 17 augusti.

Kom ihåg att detta gäller alltså även för årets städdag. Vanligtvis börjar den kl 09.00 till runt 12.30 och årsstämman börjar kl 15.00 till runt 16.

Trevlig sommar!