Resultat vattenanalys 2022

Information till medlemmar om resultat från genomfört vattenprov

Styrelsen har genomfört ett vattenprov under maj månad 2022. Vattnet skall enligt riktlinjer analyseras var tredje år. Sammanfattningsvis ser det bra ut och vattnet är tjänligt. Vi har ofta legat i övre gränserna för flourid men det anses inte vara hälsofarligt dock skall man inte ge små (1-2 år) barn mycket av vattnet.

Flourid över gränsvärde – tjänligt men med anmärkning
I år, 2022, ligger Fluoridvärdet på 1.5 mg per liter i vattnet i brunnen i Lövsjön, gränsvärdet är 0-1,3 mg per liter vatten.

Odlingsbara microorganismer över gränsvärde – tjänligt men med anmärkning
Totalantalet odlingsbara mikroorganismer vid 22◦C (3 dygn) var 1300 cfu/ml (hälsomässig anmärkning, gränsvärde 0-1000 cfu/ml), vilket indikerar förorening från vatten eller jord som normalt inte är av fekalt ursprung. Det höga bakterieantalet kan bero på dålig omsättning, nyanläggning, ytvattenläckage eller nyligen utförda arbeten.

I om med att vi har nyligen bytt båda vattenpumparna så är det rimligt att resultatet beror på det.

Hela provresultatet i sin helhet finns under sidan För föreningsmedlemmar.

Lite  information, bra att veta, om Fluor i dricksvatten (utdrag hämtat från 1177.se):
Tänder blir starka av fluor som tillförs lokalt på tanden. Bra exempel är tandkräm och fluorsköljning. Men höga halter fluor i dricksvatten kan ibland skada den växande tanden. Allra känsligast är tänderna från födseln till sjuårsåldern. Men risken finns dock ända upp till tolvårsåldern.

Riktlinjer för fluor
Socialstyrelsens riktlinjer för fluor i dricksvattnet:

Mg fluor/literRisk
Mindre än 1Nästan ingen risk för emaljfläckar
1-1,3Liten risk för emaljfläckar
1,3-1,5Risk för emaljfläckar
Mer än 1,5Bör ej drickas av barn på grund av stor risk för emaljfläckar

Ju högre fluorhalt i dricksvattnet desto större är risken för skönhetsfläckar i emaljen (tandfluoros). Sådana fläckar har visserligen ingen medicinsk betydelse, men kan trots det av vissa uppfattas som störande. Det finns behandlingar för att ta bort emaljfläckar.

Några tips:

  • Tänk på att vatten är en färskvara som kan förvaras i kylskåp men förbrukas inom två till tre dagar.
  • Fluor försvinner inte ur vattnet vid kokning.
  • Ammande mödrar kan dricka fluorhaltigt vatten eftersom fluor inte passerar till modersmjölken.
  • Ge inte barnet köpt dricksvatten på flaska eftersom det oftast är brunnsvatten och därmed rikt på fluor.