Bryggan

Undrar du varför inte stora bryggan vid vindskjulet inte har kommit i vattnet än? De första delarna, bryggorna, har trasiga flytdunkar. Just nu söker vi 25 liters dunkar, så om du har eller vet någon som vi kanske kan få av, kontakta Reino!

Som det ser ut nu kan det dröja 1-2 veckor innan bryggan kommer i. Men det går att bada från stranden, och vid den andra badplatsen ligger bryggan ute.

Trevlig badsommar!

Vattenbrist och brandrisk

Eftersom vi redan nu vet att det kan bli ont om vatten i sommar och risk för torka som ökar brandrisken. Tänk på att fylla tex pooler med sommar/sjövatten, och att aldrig vattna med färskvatten samt elda smart, begränsat och när det är fuktigt ute.

Kolla status för att elda på sidan för Gästrike räddningstjänst: https://www.gastrikeraddningstjanst.se/

Kolla status för vattenläget på sidan för Svenskt Vatten:
https://www.svensktvatten.se/fakta-om-vatten/vattenutmaningar/vattenbrist/

Är våren på väg?

Det blev år 2019 och det är snart vår igen! Snön smälter fort och det nalkas blomskott som vill upp ur marken. Blommar gör även området, det blir ljusare och vi blir fler som njuter av sjö och skog. Visst är Lövsjön en fantastisk plats!?

Som vanligt finns det lite tips att läsa om hur man kan öppna stugan på bästa sätt på våren. Det finns även andra tips och råd som är bra att veta.

Bra att veta är även att nästa styrelsemöte är bokad till 6 april. Aktuellt just nu är att lösa så att vi får sommarvatten i år, då den gamla pumpen rostat sönder. Kom ihåg att protokoll finns efter en tid efter mötet att läsa på sidan för medlemmar, och kom ihåg även att kontakta styrelsen vid frågor, tankar eller förslag på förändringar.

Tack för en bra städdag och årsstämma!

Årets städning och föreningsstämma är nu avklarad och vi se tillbaka på ett fortsatt stabilt år för föreningen. Förutom att åtgärder på vägen skall fortsätta under våren så är det inga dramatiska saker som händer. Styrelsen har förändrats, en person har avslutat sitt uppdrag, en person går från suppleant till ledamot, och vi har fått två nya suppleanter och en ny revisor.

Logga in på sidan för föreningsmedlemmar för att ta del av stämmans protokoll m.m.

//Styrelsen

 

 

Sommarvatten på!

Sommaren nalkas och frostfria nätter! I år har vi bytt ”behållaren”/hydroforen under första veckan i maj. Det var lite bök men gick till slut bra med stor insats från Reino och Lasse!

När sommarvattnet sätts på, stängs alla kranar på tomterna. Kontrollera gärna din sommarkran så att ingen står och läcker.

OBS, justering av pumpfunktion kommer ske under maj från och till!, och det kan ibland bli stopp i sommarvattnet.

Ett önskemål är att fastighetsägarna installerar en huvudkran vid tomtgränsen för sommarvattnet. Denna kran är den som endast används för avstängning inför vinter eller öppnas inför sommaren. Vid frågor, och installationshjälp, kontakta Reino eller Lasse.

Plogning och sandning i Lövsjön

Nu är vintern här och vi är beroende av att vägarna i Lövsjön fungerar bra och är framkomliga. Vi beställer sandning och plogning vid behov, men vi har även plogare som kontrollerar vägen och hanterar den när det behövs, vilket är en väldigt bra service för oss. Dock kan vi ibland behövs sanda själva där vi kan, från lådorna, då speciellt i den berömda backen som gärna blir isig. Bra om vi hjälps åt!

Observera att plogning sker även när det är mindre mängd snö på vägarna, detta eftersom vid flera lager av snö packas den över tid och bildar hård is som sedan är svår att ta bort.

Det är viktigt att komma ihåg att vid frågor om plogning och sandning, kontakta Reino direkt som är vägansvarig i föreningen. Plogarna som kommer behöver inte ta frågor direkt med medlemmarna, på så vis bidrar vi till deras goda arbetsmiljö på ett bra sätt.

Kräftfest!

Kräftfest är planerad till 12 augusti kl 17.30, vid vindskyddet. Samtliga medlemmar är inbjudna. Ta med ett gott humör och tillbehör så bjuds det på kräftor och korv till barnen.

Föranmäl senast 7 augusti till Marita på 070-6400580, Sven-Åke 070-3788055 eller Carina 073-0595711 (sms eller samtal) alternativt under kontakta styrelsen här på hemsidan.

Sommarvatten på, bryggorna oljade …

Idag 5/5 på vårens hittills varmaste dag i Lövsjön satte Lasse och Reino på sommarvattnet (sjövatten). En läcka hittades men åtgärdades utan problem. Bra jobbat gubbar!

Bryggorna vid vindskyddet oljades i veckan av flera som hjälpte till med både att separera och olja, till helgen 6-7/5 läggs bryggorna i sjön.

Trevlig sommar 2017!

 

 

Fiber till ditt hus!

Uppdatering maj 2018: IP-Only har meddelat att de preliminärt planerar för installation höst 2018. Mellan maj-juni ska fastighetsägarna blir kontaktade samt samfälligheten.

Telia har nu kontaktat fastighetsägare området för anmälningar till en ev. utbyggnad. Se information som skickats till respektive och följ den information som anvisas där.

Uppdatering augusti 2017: IP-Only har nu kontaktat medlemmar samt styrelsen med ett konkret erbjudande. Deras erbjudande, till skillnad Hofors Elverk, inkluderar grävning hela vägen fram till fastigheten. Båda aktörerna har en så kallad ”öppen” lösning så att det går att beställa olika tjänster från olika leverantörer som finns representerade inom deras fibernät.


Hofors Elverk (2017):

Samtliga fastighetsägare i föreningen fått hem ett brev om att Hofors Elverk har fått i uppdrag att bygga ut bredband via fibernät (även kallat optonät) i Hofors kommun med glesbygd.

Det här är en del av Sveriges statliga satsning att bygga upp en infrastruktur för data i hela landet, städerna har blivit uppkopplade till fiberoptiskt nät och nu är det dags att se till att även landsbygden blir framtidssäkrade med en teknisk framtidssäker infrastruktur.

Observera att; det är upp till varje enskild fastighetsägare att besluta anslutning, det är inget beslut som går genom styrelsen eller samfälligheten. 

Varför engagerar sig Styrelsen? Jo vi vill verka för att medlemmar får stöd i sitt beslut samt öppna för dialog om det behövs. Vi kommer även eventuellt att får upprätta avtal m.m om det kommer att gräva i samfällighetens mark samt vilja ha något att säga till om hur det kommer att gå till.

Om bakgrund och syfte skriver Hofors Elverk:

”Idag har många i kommunen tillgång till fast telefoni och bredband via Telias telefonnät. Telia har inlett avvecklingen av detta nätverk.

Utbyggnaden i fiberoptik är en investering i framtiden för Dig som är boende i kommunen. Möjligheter skapas för att ge företag tillgång till kvalificerad elektronisk kommunikation och därmed kunna utvecklas och fortsätta verka i kommunen. Hushåll får tillgång till snabb uppkoppling mot internet och därmed olika typer av tjänster inom hälso- och sjukvård och andra samhällstjänster, nya TV-tekniker, telefon samt ren internetsurfning.

En fiberoptisk kabel är framtidens teknik för kommunikationer. Den känner inga begränsningar och ersätter de gamla kopparnäten för telefoni och kabel-tv. Allt i en fiber – Supersnabbt Internet, telefoni, TV, HDTV,filmer, underhållning, hemarbete, datatjänster, sociala nätverk, backup med mera.”

Notera då alltså att ADSL som går via telefonledningarna kommer att avvecklas enligt vad man säger ovan.


Externa länkar:


Här följer lite mer personligt inlägg om bredbandsutbyggnaden från mig, Maria, Ordförande i Lövsjöns samfällighetsförening – jag jobbar inom IT och har jobbat på ett kommunalt bolag i Stockholm (Stokab) som äger och driftar Stockholms stads stadsnät:

Men vi har snabbt mobilt bredband i Lövsjön med en 4G-mast nära. Behöver vi snabbare och mer än så?

Ja det har vi, och det är jättebra. Vi är många som i princip blivit beroende av att kunna ha tillgång till ett bra bredband, med barn som kräver att vara uppkopplade i princip dygnet runt, med spelkonsoler och TV med favoritserierna som kan streamas/laddas ned. Jag fick berättat av en husköpare i området att en av kriterierna vid köpet av fritidshus var att det fanns bra täckning för mobilt bredband.

Framtiden är helt säker på ett område: det kommer att bli ännu, ännu mer digitalt. Faktiskt så står vi bara i början av den digitala utvecklingen, och med det menar man där vi som konsumenter letar, tar beslut, köper, utvärderar, begär service, kontakt, uttrycker oss – allt endast i det digitala mediet. Även den offentliga sektorn inklusive sjukvården hoppar på den digitala utvecklingen och digitala tjänster och smarta saker poppar upp som svampar och det snabbt. Staten vet, landstingen vet, för att möta framtida behov av tex. vård är det den digitala vägen att gå, inte bara för att kunna mäta och diagnostisera vår hälsa redan när vi befinner oss hemma, utan även för att förebygga sjukdomar för att vi ska bli friskare. I princip ALLT kommer att vara uppkopplat inom en relativt snar framtid, och då räcker helt enkelt inte mobilt bredband till. Det finns en långsiktig teknisk begränsning med mobilt bredband, även om vi idag tycker att det räcker till. Och det är idag en ökad kostnadsfråga ju mer data vi vill konsumera i det mobila nätet, optonät däremot har ingen teknisk begränsning eller begränsning i mängd total data. Det är tjänsterna som paketeras med olika hastigheter, alltså inte total max-mängd data per månad.

Helt enkelt: jämfört med mobilt bredband så är fiber billigare, har mycket högre kapacitet och har mycket högre tillförlitlighet.

Masterna behövs för att komplettera det markbundna datanätet, samt vi kommer fortfarande ha behov av att röra oss mobilt och fortfarande vara uppkopplade med våra mobiler och andra enheter.

Vad kan ett fiberoptiskt nät innebära för området och våra fastigheter? Se det som en investering, fastigheter som installerar fiber att ökar i värde och i attraktionskraft samt fritidshusägarens framtida möjlighet att bosätta sig permanent i området ökar.

Varför just nu?
Det är nu man gör denna satsning för landsbygden där priset är subventionerat av Jordbruksverket samt EU. Med denna satsning erbjuds ett så kallat öppet fibernät som innebär flera saker,

1 – vi äger inte problemet med driften av områdets nät.

2. Det finns flera/många olika företag/aktörer som erbjuder internet och tjänster som varje enskild fastighetsägare kan välja mellan, det betyder ökad valfrihet samt ökad konkurrens.

3. Tjänsterna kommer att utvecklas och de kommer att bli fler, det handlar alltså inte bara om internetuppkoppling, utan även som idag kan du få TV via bredbandet istället för igenom antennen på taket. Vad som finns för fler tjänster om 5-10-20 år kan vi bara spekulera om.

Vad händer i området när utbyggnaden sker?
Det kommer att grävas i området (fiber hängs inte upp i stolpar), ledningar dras, skåp och brunnar kommer att installeras. Är det bara några som vill ha bredband i Lövsjön (men ändå är med och uppfyller 40 % för hela stora området) så kommer det ändå grävas även om ”grannarna” inte vill det. Det är inget som vi i samfällighetsföreningen kan göra något åt inom ramen för infrastrukturutbyggnad. Däremot så ser vi till att vara med i dialogen om hur det ska gå till – grävning, schaktning m.m , ställa krav, och om ev. avtal ska upprättas gör vi det.

Vi håller medlemmarna hela tiden uppdaterade om vad som händer.

Här hittade jag en bra sida med frågor och svar hos en annan samfällighet liknande vår egen: Observera: infon där om beställning och tidplan gäller alltså inte oss!

http://www.granlunds.nu/port/index.php?page=faq-fiber


Kontakta mig eller styrelsen vid frågor så ska vi försöka svara så mycket vi kan eller hjälpa till för att underlätta ditt beslut.