Föreningsstämma och städdag 2020

Årets föreningsstämma är bokat till 19 september 2020 kl. 15.00. Kallelse kommer senast två veckor per brev. Viktigt att skriva till styrelsen om adressuppgifter ska uppdateras i medlemsregistret eftersom kallelsen kommer till medlemmarnas angivna bostadsadress.

Inför mötet kan en motion skickas. Hitta mall på medlemssidan samt skicka den till styrelsen (via e-post alternativt ge eller skicka till någon styrelseledamot) senast 14 augusti. 15 augusti hålles ett förberedande styrelsemöte och då tas motionerna upp i Styrelsen inför stämman.

Städdagen hålles samma dag med start kl 09.00 och med samling vid brevlådorna.

OBSERVERA rådande pandemisituation kommer vi hålla mötet på fotbollsplanen. Notera plats i kallelsen som kommer i posten.

Det är viktigt att inte komma sjuk eller min mindre förkylningssymtom till mötet eller till städningen.

Vid frågor kontakta Styrelsen.