Årets föreningsstämma samt städdag!

Årets städdag samt årsstämma är planerad till lördag 15 september 2018

 • Städning börjar kl 09.00 med samling vid postlådorna.
 • Föreningsstämman börjar kl 15.00 i vindskyddet vid sjön.

En formell kallelse skickas ut till samtliga medlemmar via post senast 14 dagar före stämman (enligt gällande föreningsstadgar).

Välkommen!

Motion

Du som medlem är välkommen att lämna motion till stämman, denna behöver vara styrelsen tillhanda före 8 augusti då förberedande styrelsemöte är bokat. Hitta mall under sidan För föreningsmedlemmar

Nya dataskyddsförordningen (GDPR)

Den 25 maj 2018 träder en ny dataskyddslag (även kallad dataskyddsförordning) i kraft som gäller för alla medlemsländer inom EU. Förordningen innebär att det har blivit tydligare att enskilda individer/personer äger sina egna personuppgifter och ingen annan. Företag och andra aktörer (även föreningar) kan därför inte fritt använda och behandla andra personers personuppgifter utan att eventuellt bryta denna förordning. Den reglerar att rätten över personuppgifterna alltid ligger hos individen som äger den, men denna individ kan ge andra rätten att behandla personuppgifterna. Dock behöver företag och föreningar kunna fortsätta bedriva sina verksamheter och därför finns det fortfarande laglig rätt att där det är nödvändigt för att kunna bedriva verksamheten (samt spara viss information enligt lag) hantera och behandla personuppgifter. Läs mer om GDPR-förordningen

Vad är en personuppgift?

Alla uppgifter som direkt eller indirekt kan identifiera eller kopplas till en person är personuppgifter, tex namn, foto, adress m.m. En person vars information föreningen samlar in kallas en registreradLäs mer om vad personuppgifter är

Hur påverkar detta Lövsjöns samfällighetsförening?

I Lövsjöns samfällighetsförening behövs ett medlemsregister, detta är nödvändigt för att föreningen ska kunna existera. Personuppgifter finns med där utan att det krävs ett samtycke. Det vi slutar att göra är att tillgängliggöra denna lista till alla medlemmar via hemsidan eftersom detta är inte nödvändigt för att bedriva föreningen. Däremot behöver listan finns med på föreningens årsstämma som bilaga till beslut om debiteringslängd och där finns den tillgänglig i skriftlig form till alla medlemmar, som just bilaga till stämmans agenda om debiteringslängd.

Alla medlemmars ansvar

Det är viktigt att alla medlemmar, inklusive medlemmar styrelsen, aldrig sprider medlemslistan eller annan information på ett sätt som riskerar att enskilda individers personuppgifter kränks. Det är viktigt att aldrig lämna ut enskilda personuppgifter till någon annan som önskar att få den av något syfte som inte är nödvändigt för föreningens verksamhet. T ex. en säljare av fiber eller liknande som ber om uppgifter.

Alla är vi medlemmar i föreningen Lövsjöns samfällighet vilket betyder att Föreningen, d.v.s föreningens medlemmar är ”Personuppgiftsansvarig”. Det vill säga att vi har alla precis lika mycket ansvar att följa, hantera och svara på GDPR-förordningen. Till skillnad mot ett vanligt företag är det den/de som äger företaget som är ytterst ansvariga att följa uppgiften för Personuppgiftsansvarig.

Läs mer om Personuppgiftsansvarig

Vad gör styrelsen

Styrelsen kommer att vara mer restriktiva med att i ex. styrelseprotokoll ta med personnamn eller liknande. Du som medlem ska känna dig trygg med att vi i styrelsen behandlar medlemmars eller andras personuppgifter på ett respektfullt och på ett säkert sätt. Vi kommer även fortsätta se till att listor, protokoll eller annat underlag förvaras på ett säkert sätt. För att undvika så kallade incidenter (där personuppgifter sprids oavsiktligt) så kommer vi rensa tidigare digitala eller utskrivna kopior av listor och endast behålla de som är nödvändiga inom vad som är nödvändigt enligt lag. De personer som förekommer med namn på hemsidan eller på annan plats (styrelsens medlemmar samt övriga ansvariga medlemmar) kommer att få delge ett samtycke för den specifika publiceringen.

Registrerades rättigheter

Registrerad kallas den person som har sina personuppgifter antecknade, lagrade, noterade, listade eller på annat på förekommande sätt i föreningen. GDPR-förordningen reglerar rättigheter för Registrerade. Läs mer om Registrerades rättigheter.

Kontakt vid frågor

Vid frågor om integritet och personuppgiftsskydd i Lövsjöns samfällighet kontakta oss genom formuläret.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma vid Lövsjöns Samfällighetsförening

Stämman hålles lördag 16 september 2017 kl. 15.00 vid vindskyddet.

Årets arbetsplikt hålles 16 september kl. 09.00 med samling vid fotbollsplanen för avprickning.

Medlem som deltar vid arbetsplikten får 500 kronor i rabatt vid nästa debitering av föreningsavgift. Medlem som ej kan deltaga kan anmäla detta till styrelsen senast 10 dagar före för att erhålla arbetsuppgift om sådan finns.

Observera att under kl. 10.00-12.00 stängs ordinarie vatten av för årlig genomgång av anläggningen.

Dagordning vid stämman

 1. Stämmans öppnande
 2. Dagordning samt avprickning närvaro
 3. Stämmans behöriga utlysande
 4. Val av funktionärer för stämman
  • Ordförande
  • Sekreterare
  • Två justerare tillika rösträknare
 5. Styrelsens förvaltningsberättelse
 6. Revisorernas berättelse
 7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Framställningar från styrelsen samt rapporter
 9. Motioner från medlemmarna
 10. Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd
 11. Val av styrelse
 12. Val av revisorer
 13. Val av valberedning
 14. Övriga frågor
 15. Avslutning

Styrelsen för Lövsjöns samfällighetsförening hälsar er välkomna

 • Ordförande Maria Bergström (f.d Johansson)
 • Sekreterare Marita Westerlund
 • Kassör Kenneth Hartikainen
 • Ledamot Åke Danielsson
 • Ledamot Henry Sjöblom
 • Ledamot Carina Andersson
 • Suppleant Sven-Åke Andersson

 

Uppmaning till försiktighet med färskvatten!

SMHI fortsätter att informera oss att det är låga grundvattennivåer i Sverige.

Till största del i södra Sverige men även i de mellersta delarna inklusive i området Lövsjön.

 

Se information från SMHI och Gästrike vatten här:

Vi har inte sett ännu något akut problem i Lövsjön men Styrelsen vill uppmana till försiktighet med det färska vattnet från brunnen i Lövsjön.

Fyll inte pooler med annat än sommarvatten (från sjön) och bevattna inte trädgården med annat vatten än från sjön.

Vattenprov Lövsjön 2016

Information till medlemmar om resultat från genomfört vattenprov

Styrelsen har genomfört ett vattenprov under augusti månad 2016. Vattnet skall enligt riktlinjer analyseras var tredje år. Sammanfattningsvis ser det bra ut. För 3 år sedan, var den enda anmärkningen att Fluorid (fluor) låg precis på gränsvärdet 1.3 mg per liter där det inte anses vara hälsofarligt dock skall man inte ge små barn mycket av vattnet. Här bör man alltså kontrollera att värdet inte ökar, då det kan behövas åtgärder genom ökad filtrering bland annat. Fluor finns naturligt i vatten, men kan vara mer från mark med mycket kalk.

I år, 2016, ligger Fluoridvärdet på 1.2 mg per liter i vattnet i brunnen i Lövsjön. Detta betyder att vi inte just nu ser en trend som skulle innebära orsak till åtgärder.

Hela provresultatet i sin helhet finns under sidan För föreningsmedlemmar.

 

Lite  information, bra att veta, om Fluor i dricksvatten (utdrag hämtat från 1177.se):

Tänder blir starka av fluor som tillförs lokalt på tanden. Bra exempel är tandkräm och fluorsköljning. Men höga halter fluor i dricksvatten kan ibland skada den växande tanden. Allra känsligast är tänderna från födseln till sjuårsåldern. Men risken finns dock ända upp till tolvårsåldern.

Riktlinjer för fluor
Socialstyrelsens riktlinjer för fluor i dricksvattnet:

Mg fluor/liter Risk
Mindre än 1 Nästan ingen risk för emaljfläckar
1-1,3 Liten risk för emaljfläckar
1,3-1,5 Risk för emaljfläckar
Mer än 1,5 Bör ej drickas av barn på grund av stor risk för emaljfläckar

Ju högre fluorhalt i dricksvattnet desto större är risken för skönhetsfläckar i emaljen (tandfluoros). Sådana fläckar har visserligen ingen medicinsk betydelse, men kan trots det av vissa uppfattas som störande. Det finns behandlingar för att ta bort emaljfläckar.

Några tips:

 • Tänk på att vatten är en färskvara som kan förvaras i kylskåp men förbrukas inom två till tre dagar.
 • Fluor försvinner inte ur vattnet vid kokning.
 • Ammande mödrar kan dricka fluorhaltigt vatten eftersom fluor inte passerar till modersmjölken.
 • Ge inte barnet köpt dricksvatten på flaska eftersom det oftast är brunnsvatten och därmed rikt på fluor.

Fler tips och mer information finns att läsa på
http://www.1177.se/Blekinge/Tema/Tander/Skotsel/Egen-brunn-och-fluorhalt-i-vattnet/

Kallelse till ordinarie föreningsstämma vid Lövsjöns Samfällighetsförening

Stämman hålles lördag 10 september 2016 kl. 15.00 vid grillskjulet

 Årets arbetsplikt hålles 10 sept. kl. 09.00 samling vid fotbollsplanen för avprickning

Medlem som deltar vid arbetsplikten får 500 kronor rabatt vid nästa debitering av föreningsavgift. Medlem som ej kan deltaga kan anmäla detta till styrelsen senast 10 dagar före för att erhålla arbetsuppgift.

Observera att under kl. 10.00-12.00 stängs ordinarie vatten av för årlig genomgång av anläggningen.

stad

Städdag och årsmöte 19 sept. 2015

Kallelse till ordinarie föreningsstämma vid Lövsjöns Samfällighetsförening

Stämman hålls lördag 19 sept. 2015 kl 15.00 vid grillskjulet.
Årets arbetsplikt hålls 19 sept. kl 09.00 samling vid fotbollsplanen för avprickning

Medlem som ej kan deltaga vid arbetsplikten skall anmäla detta till styrelsen senast 10 dagar innan för att erhålla andra arbetsuppgifter och därmed undvika debitering av ej gjord arbetsplikt.

Under kl 10-12.00 stängs ordinarie vatten av för genomgång av anläggningen.

Dagordning vid stämman

 1. Stämmans öppnande
 2. Dagordning samt avprickning närvaro
 3. Stämmans behöriga utlysande
 4. Val av funktionärer för stämman
  • Ordförande
  • Sekreterare
  • Två justerare tillika rösträknare
 1. Styrelsens förvaltningsberättelse
 2. Revisorernas berättelse
 3. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 4. Framställningar från styrelsen samt rapporter
 5. Motioner från medlemmarna
 6. Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd
 7. Val av styrelse
 8. Val av revisorer
 9. Val av valberedning
 10. Övriga frågor
 • Körning på området med olika motorfordon
 • Sophanteringen och källsortering
 • Hemsidan
 1. Avslutning

 

Styrelsen för Lövsjöns samfällighetsförening hälsar er välkomna

 • T.f Ordförande Maria Johansson
 • Sekreterare Marita Westerlund
 • Kassör Kenneth Hartikainen
 • Ledamot Åke Danielsson
 • Ledamot Henry Sjöblom
 • Suppleant Carina Andersson

Kallelse till ordinarie föreningsstämma vid Lövsjöns samfällighetsförening

Stämman hålles lördagen den 20 september 2014 kl. 16:00 vid grillskjulet i Lövsjön.

Årets arbetspliktsdag är även den förlagd till den 20 september 2014 med start kl. 09:00 med samling och avprickning vid fotbollsplanen.

Medlem som ej kan deltaga i arbetspliktsdagarna skall anmäla detta till styrelsen senast 10 dagar innan för att erhålla andra arbetsuppgifter och därmed undvika debitering av ej gjord arbetsplikt. Detta är endast möjligt om det finns arbetsuppgifter kvar som inte kunnat utföras under arbetspliktsdagarna.

Dagordning vid stämman.

 1. Stämmans öppnande
 2. Dagordning samt avprickning närvaro
 3. Stämmans behöriga utlysande
 4. Val av funktionärer för stämman
 • Ordförande
 • Sekreterare
 • Två justerare tillika rösträknare
 1. Styrelsens förvaltningsberättelse
 2. Revisorernas berättelse
 3. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 4. Framställningar från styrelsen samt rapporter
 5. Motioner från medlemmarna
 6. Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat, samt debiteringslängd
 7. Val av styrelse
 8. Val av revisorer
 9. Val av valberedning
 10. Övriga frågor
 • Hemsida
 • Belysning
 • Körning på området med motorfordon
 • m.m

15. Avslutning

Styrelsen för Lövsjöns samfällighetsförening hälsar er välkomna den 20 september

 • Ordf. Mats Norlin
 • Sekr. Marita Westerlund
 • Kassör. Kenneth Hartikainen
 • Ledamot. Maria Johansson
 • Ledamot. Åke Danielsson
 • Suppl. Henry Sjöblom
 • Suppl. Carina Andersson