Avtal klart för fiberutbyggnad i Lövsjön

Styrelsen har nu signerat mark- och vägavtal med OpenInfra för att kunna bygga ut fiber i området till de c.a 10 fastigheter som beställt fiber av OpenInfra. Detta innebär att OpenInfra har rätt att gräva fram till fastigheterna. Styrelsen kommer att planera arbetet med OpenInfra i området, och att informera medlemmar om när grävning sker, notera dock att var enskild fastighetsägare (som beställt fiber) ansvarar för den information som behövs till OpenInfra gällande den egna fastigheten.

Vid frågor kontakta Styrelsen.