Gallring av skog kommer att ske i Lövsjön under hösten 2021

Styrelsen har beslutat att avverkning ska ske (som gallring, dvs inte alla träd) av skog inom allmänningsområdet under hösten 2021. Avtal har signerats med företaget Karl Hedin. Avverkningen kommer mest påverka skogen som finns mot sjön men även i allmänskog längs med stora vägen. Planering med Karl Hedin kommer ske strax efter sommaren och mer information kommer i och med detta. Detta beslut kommer utav att föreningens kassa är i obalans och det behövs medel till kassan inför höst, vinter och vår. Läs mer i styrelsens sammanträdesprotokoll på sidan för föreningsmedlemmar.

Observera att gallringen sker under vecka 34 redan. Detta eftersom maskinerna som ska avverka är i närheten och det är därför nu kostnadsmässigt fördelaktigt.

Vid frågor kontakta Styrelsen.