Vattenbrist och brandrisk

Eftersom vi redan nu vet att det kan bli ont om vatten i sommar och risk för torka som ökar brandrisken. Tänk på att fylla tex pooler med sommar/sjövatten, och att aldrig vattna med färskvatten samt elda smart, begränsat och när det är fuktigt ute.

Kolla status för att elda på sidan för Gästrike räddningstjänst: https://www.gastrikeraddningstjanst.se/

Kolla status för vattenläget på sidan för Svenskt Vatten:
https://www.svensktvatten.se/fakta-om-vatten/vattenutmaningar/vattenbrist/