Vårens första översyn av huset!

smallpic_5Vintern har varit kall och snörik och många husägare har nog fasat för vad för slags skador som kan ha uppstått.  Gör en ordentlig besiktning av huset klimatskal, tak och fasader, så ser du om något behöver åtgärdas.

Börja med taket

Gå upp på taket och se ur det ser ut. Ligger alla takpannor kvar som de ska, finns det några trasiga? Kontrollera takplåtarnas kondition. Lyft för att se om takpappen är trasig någonstans eller om det finns svackor. Kontrollera även taket underifrån, lys med ficklampa på vinden om det finns mörka fläckar

Kontrollera även hängrännor och stuprör. Ta bort smuts och kontrollera att vatten rinner i den riktning det ska.

Fasaden

Putsade fasader kan ha fått sprickor av fukt och frostsprängningar. Täta små sprickor själv med elastisk fogmassa. Vid större sprickor ta hjälp av en murare.

Målade fasader kan ha fått mögel, tvätta fasaden, det finns många naturvänliga alternativ!

Så tvättar du fasaden

 • Försök först med ett miljömärkt diskmedel eller såpa
 • Fungerar inte detta övergå till miljömärkt alg- och mögeltvätt
 • Använd i sista hand och med stor försiktighet fasadtvätt som är bor- eller klorbaserad
 • Tvätta alltid nerifrån och upp
 • Var ytterst försiktig om du tänker använda högtryckstvätten då det är lätt hänt att fukt letar sig in bakom panelen
 • Är huset målat med slamfärg, exempelvis Falu rödfärg, ska du inte tvätta över huvud taget utan torrborsta. Viktigt med ansiktsmask då inandade mögelsporer kan ge allergiska reaktioner. Läs mer på sidan om Falurödfärg.

Vattenledningar

Se över vattenfyllda radiatorer, kranar och rör. Läckage och dropp kan ge fuktskador, framför allt i sommarhus. Smörj elementventilerna och avlägsna eventuell ärgning.

Sommarvattnet sätts på i området så fort tjälen har gått ur marken. Se sidan från Trafikverket om aktuellt tjäldjup!

Grunden

Håll grunden och fasaden fri från överskottsjord och växtlighet för att ge den möjlighet att vara så torr som möjligt. Plana ut markytan så allt regnvatten på marken rinner från huset, och inte mot det. Ventilerna i grunden fyller en viktig funktion genom att eliminera fukt. De bör vara öppna under den torra delen av året. Se till att ventilerna är försedda med nät så att inte djur kan ta sig igenom och bosätta sig under huset.

Övrigt

  • Gå upp på vinden och på taket för att se över murstocken. Leta efter sprickor eller vittring i fogar, tegelstenar eller puts
  • Kontrollera fönster. Kitta om det behövs
  • Elen. Kontrollera så att inte möss har knaprat på ledningar
  • Vårstäda! Samåk till tippen om behov finns.

Sopsortering

Det är viktigt för föreningens ekonomi att vi sorterar våra sopor samt att det blir rätt. Här finns information och tips, kontakta annars styrelsen vid frågor. Bruna papperspåsar (för matavfall) finns i alla affärer gratis, i Horndal ICA, Hofors med flera. Så här sorterar du hemma

Tips om miljöstationer för glas, papp med mera.

Mindre miljöstation finns på många platser. Ta med i bilen för att kasta på vägen hem! Större miljöstationer för grovsopor, möbler, kartonger, färgburkar och liknande finns i både Torsåker och i Hofors. Hitta större miljöstationer här: http://gastrikeatervinnare.se/. Släpvagnar finns hos boende i området, fråga din granne eller samkör.

Tips: återvinn eller pyssla! Kom ihåg att barnen eller barnbarnen älskar oftast att pyssla, samla på korkar, plast, pappersrullar, kartonger med mera så finns det att göra för stora och små. Det finns även många loppisar runt omkring som tar emot eller köper dina saker!