Uppmaning till försiktighet med färskvatten!

SMHI fortsätter att informera oss att det är låga grundvattennivåer i Sverige.

Till största del i södra Sverige men även i de mellersta delarna inklusive i området Lövsjön.

Se information från SMHI och Gästrike vatten här:

Vi har inte sett ännu något akut problem i Lövsjön men Styrelsen vill uppmana till försiktighet med det färska vattnet från brunnen i Lövsjön.

Fyll inte pooler med annat än sommarvatten (från sjön) och bevattna inte trädgården med annat vatten än från sjön.