Plogning och sandning i Lövsjön

Nu är vintern här och vi är beroende av att vägarna i Lövsjön fungerar bra och är framkomliga. Vi beställer sandning och plogning vid behov, men vi har även plogare som kontrollerar vägen och hanterar den när det behövs, vilket är en väldigt bra service för oss. Dock kan vi ibland behövs sanda själva där vi kan, från lådorna, då speciellt i den berömda backen som gärna blir isig. Bra om vi hjälps åt!

Observera att plogning sker även när det är mindre mängd snö på vägarna, detta eftersom vid flera lager av snö packas den över tid och bildar hård is som sedan är svår att ta bort.

Det är viktigt att komma ihåg att vid frågor om plogning och sandning, kontakta Reino direkt som är vägansvarig i föreningen. Plogarna som kommer behöver inte ta frågor direkt med medlemmarna, på så vis bidrar vi till deras goda arbetsmiljö på ett bra sätt.