Resultat vattenanalys 2019

Lövsjöns samfällighet beställer vattenanalys från den gemensamma brunnen var tredje år. Detta enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning.

Vattnet i Lövsjön fortsätter att bedömas som tjänligt. I år har vi till och med lägre värde på Flourid som tidigare legat på strax under första gränsvärdet för att ge till väldigt små barn. Av denna anledning skickas ej rapporten ut per post. Information sker vid årsstämma.

Lösvsjöns värde på Flourid 2019: 1.08 mg/l  (Gränsvärden: 0-1.3 mg/l)

Förklaring: Fluorid (flour)
Halter över 1,3 mg/l bedöms som tjänligt med hälsomässig anmärkning.
Halter över 6 mg/l bedöms som otjänligt av hälsomässiga skäl. Förhöjd fluoridhalt medför risk för tandemaljfläckar (fluoros). Högre halter medför risk för fluorinlagring i benvävnad (osteofluoros). Vattnet bör inte användas till dryck eller livsmedelshantering.

  • <0,8 mg/l Begränsat kariesskydd.
  • 0,8-1,2 mg/l Kariesförebyggande effekt.
  • 1,3-1,5 mg/l Kariesförebyggande effekt. Vattnet bör dock inte ges i större omfattning till barn under 1 ½ år.
  • 1,6-4,0 mg/l Kariesförebyggande effekt. Vattnet bör dock endast i begränsad omfattning ges till barn under 1 ½ år.
  • 4,1-5,9 mg/l Bör endast i begränsad omfattning ges till barn under 7 år och endast vid enstaka tillfällen till barn under 1 ½ år.
  • >6,0 mg/l Dricksvattnet bedöms som otjänligt och ska ej användas till mat eller dryck.

Se fullständig rapport under sida För föreningsmedlammar
(Om du inte har inloggningslösenord som behövs, kontakta Styrelsen)