Extra avgifter vid felsortering av sopor

Gästrike återvinnare har kontaktat föreningen med information om att vid händelse av att vi kastar annat än matavfall i de bruna kärlen, samt om vi använder annan påse än en brun papperspåse så debiteras vi extra, 320 kr exkl. moms per kärl och tömning.

Det är viktigt för föreningens ekonomi att vi sorterar rätt. När vi slänger annat än hushållssopor i de stora gröna kärlen (dvs slänger det som istället ska sorteras på en återvinningsstation) så fyller vi kärlen i onödan. Det är direkt förenat med extra kostnader var gång ett kärl måste tömmas.