Vårväg – lerig och guppig

Årets vinter har farit hårt fram över vår fina grusväg. När det kommer nederbörd, som fryser och sedan tinar och igen fryser om vartannat sliter det hårt på vägen. Vi kommer att hyvla vägen nu extra under vecka 15, och därefter kommer det bli en ordinarie hyvling under våren.

Ett tips gällande backen är att inte gasa när man befinner sig mitt i backen, detta för att minska friktionen och då motverkar vi tvättbräde-guppen. Om du istället tar fart före backen så behövs inte så mycket gas mitt i den.

Hålen fylls igen med grus, här kan alla hjälpa till. Fyll hål med grus från gruslådorna.  Vid frågor, kontakta vägansvarig. Se kontaktinformation på anslagstavlan vid brevlådorna.