Dags för vinterdvala?

Bild på rådjur i lövsjön

Nu står vintern för dörren och området Lövsjön faller delvis i dvala. Fasta boende håller ställningarna, en och annan fritidsboende kanske dyker upp men sommarens och höstens aktiviteter är till ända.

För dig som stänger ditt fritidshus

Här nedan kan du läsa en checklista. Den kan du följa för en säker och skadeförebyggande stängning av fritidshuset.

Inomhus

 • Huvudkran: stäng huvudkranen till vattnet och töm eventuellt pump och hydrofor enligt tillverkarens anvisningar
 • Varmvattenberedare: stäng av strömmen till varmvattenberedaren och töm den enligt tillverkarens anvisningar
 • Vattenledningar: töm ledningarna vid lägsta punkten och öppna alla kranar. OBS! Stäng kranarna innan vattnet sätts på igen
 • Termostatblandare: bör monteras bort och förvaras frostfritt eftersom en backventil hindrar vattnet från att rinna ut.
 • WC-stolar: efter att vattnet stängs av – spola, så att cisternen töms. Töm vattenlåset eller fyll det med antifrysvätska
 • Vattenlås: töm vattenlåsen till handfat, diskho, golvbrunn mm – eller fyll på med antifrysvätska
 • Vattenelement: systemet ska tömmas. Tala med en fackman om du är osäker på vad du bör göra.
 • Disk-/tvättmasin: slå av strömmen. Töm sedan pumphus och sump – eller sug upp vattnet med en svamp eller trasa.
 • El-element: stäng av eller ställ ner temperaturen. Se till att inget brännbart ligger mot elementen
 • Ventilation: öppna ventiler, spjäll, innerdörrar, skåp och lådor – så minskar risken för fuktskador och mögel

Utomhus

 • Yttertaket: kontrollera taket både utvändigt och invändigt åtgärda ev. skador och brister
 • Skorsten och ventil: gallernät över skorstenen och metallnät över ventiler hindrar fåglar och skadedjur från att komma in i huset
 • Takrännor och stuprör: rensa hängrännorna från löv och annat skräp så att vattnet inte samlas där. Detsamma gäller stuprören
 • Vattenutkastare: efter att huvudkranen stängts av – koppla bort slangen och öppna kranen så att allt vatten rinner ut.
 • När det gäller uppvärmda fritidshus
 • Huvudkran: stäng alltid huvudkranen när ni ej vistas där. Några timmars strömavbrott kan räcka för att ledningarna ska frysa
 • Värme: ha gärna en grundvärme på ca 10 grader. Lite varmare i kök och badrum, minst 15 grader. Lämna gärna skåpdörrar öppna så att värmen kan cirkulera. T.ex. dörrar till diskbänksskåp.