Sommarvatten på!

Sommaren nalkas och frostfria nätter! I år har vi bytt ”behållaren”/hydroforen under första veckan i maj. Det var lite bök men gick till slut bra med stor insats från Reino och Lasse!

När sommarvattnet sätts på, stängs alla kranar på tomterna. Kontrollera gärna din sommarkran så att ingen står och läcker.

OBS, justering av pumpfunktion kommer ske under maj från och till!, och det kan ibland bli stopp i sommarvattnet.

Ett önskemål är att fastighetsägarna installerar en huvudkran vid tomtgränsen för sommarvattnet. Denna kran är den som endast används för avstängning inför vinter eller öppnas inför sommaren. Vid frågor, och installationshjälp, kontakta Reino eller Lasse.