Vinterinformation från styrelsen

Snöröjning
I år fick vi en tidig och snörik vinter vilket gör att våra kostnader för snöröjning blir höga. Snabba omslag i vädret har också gjort vår väg halare. För att hålla nere kostnaderna är det viktigt att vi hjälps åt med halkbekämpningen. Det är främst i den första branta backen problemen uppstår. Där finns 3  gröna ”sandlådor” utplacerade. De är  fyllda med sand och det finns spade i varje. Alla i området har ett gemensamt ansvar att använda/sprida sanden i backen när vi anser det nödvändigt. Vi kan på detta sätt slippa att anlita extern sandare och på så sätt minska våra utgifter.

Timmertransporter
Under en tid har vår väg använts för timmertransporter. Skogen som gränsar till vårt område har angripits av granbarkborrar och då är skogsägaren skyldig att snarast ta ner den. Transporterna har ställt till en del bekymmer då vägen blockeras under lastning av timmerbilen. Varje lastning tar ca 35 minuter. Transporterna kommer att fortsätta en tid (dock ej länge). För att inte blockera vägen för de som ska åka till jobbet har vi bett dem att undvika mornar och eftermiddagar för transporterna. Det är också viktigt att vi ser upp lite extra när vi kör då vi kan möta en timmerbil eftersom de kör upp och vänder vid postlådorna innan de lastar.

Om ni har några frågor angående snöröjning/sandning eller timmertransporterna kan ni kontakta Marita Westerlund 070-640 05 80 eller Sven Mjöhagen 070-329 15 64