Kallelse till ordinarie föreningsstämma vid Lövsjöns Samfällighetsförening

Stämman hålles lördag 10 september 2016 kl. 15.00 vid grillskjulet

 Årets arbetsplikt hålles 10 sept. kl. 09.00 samling vid fotbollsplanen för avprickning

Medlem som deltar vid arbetsplikten får 500 kronor rabatt vid nästa debitering av föreningsavgift. Medlem som ej kan deltaga kan anmäla detta till styrelsen senast 10 dagar före för att erhålla arbetsuppgift.

Observera att under kl. 10.00-12.00 stängs ordinarie vatten av för årlig genomgång av anläggningen.

stad