Årets föreningsstämma och motioner

Årets föreningsstämma för 2019 är prel. bokat till 14 september 2019. Preliminärt eftersom det formella beslutet tas vid styrgruppsmötet 17 augusti 2019. Det kan komma upp något som gör att vi skulle kunna behöva ändra datum. Kallelse kommer till allas brevlådor i vanlig ordning, senast 2 veckor före.

Vill du ha med en motion till Årsmötet? Skicka då den senast till det förberedande mötet 17 augusti.

Kom ihåg att detta gäller alltså även för årets städdag. Vanligtvis börjar den kl 09.00 till runt 12.30 och årstämman börjar kl 15.00 till runt 16.

Trevlig sommar!